Elevhälsa

Åsbackaskolans elevhälsa består av skolpsykolog, skolkurator, skolsköterska, fysioterapeut, specialpedagog samt skolläkare.

Elevhälsan samverkar med föräldrar, personal och myndigheter genom att

  • uppmärksamma elevens helhetssituation
  • stimulera och ge förutsättningar för ökad delaktighet och självständighet
  • stärka och trygga elevens integritet, så att eleven får bra livsvillkor och livskvalitet.

De som arbetar i elevhälsan har tystnadsplikt.

Publicerat tisdag 2 juli 2019