En kille på Åsbackaskolan som är redo att hoppa på sin cykel

Elevhälsa

Åsbackaskolans elevhälsa består av skolpsykolog, skolkurator, studievägledare, skolsköterska, sjukgymnast, specialpedagog samt skolläkare.

Elevhälsan samverkar med föräldrar, personal och myndigheter genom att

  • uppmärksamma elevens helhetssituation
  • stimulera och ge förutsättningar för ökad delaktighet och självständighet
  • stärka och trygga elevens integritet, så att eleven får bra livsvillkor och livskvalitet.

De som arbetar i elevhälsan har tystnadsplikt.

Publicerat fredag 31 augusti 2012 Granskat fredag 3 juni 2016