Åsbackaskolans boende

Åsbackaskolan har boende för de elever som behöver bo kvar under veckorna.

Boendet ligger naturskönt i Adolfsberg, Örebro, tillsammans med Ekeskolan. I Det finns 3 boenden i nuläget. Vi följer de aktuella styrdokumenten som finns inom Specialpedagogiska skolmyndigheten och erbjuder en säker och trygg miljö. Vi anpassar verksamheten utifrån ert barns behov och ålder.

Hemlik miljö

Våra boenden liknar en vanlig hemmiljö. Personal och elever hjälps åt med allt som hör vardagen till. Eleverna åker hem varje helg. På loven är våra boenden stängda.

Resor till och från skolan

Alla elever reser hem med taxi, buss eller flyg. För de elever som bor i närheten av Örebro ordnas dagliga transporter med taxi. Läs mer under sidan elevresor.

Inskolning

Förutsättningen för fungerande boende- och skolgång, är en bra inskolning av nya elever. Det är en lång process som börjar året före skolstart med att familjen besöker skolan och våra boenden flera gånger.

Varje inskolning planeras individuellt efter överenskommelse mellan vårdnadshavare, boendet och skolan. 

Publicerat onsdag 3 juli 2019