Tavlor med lövfigurer

Att vara elev på Åsbackaskolan

Undervisningen på Åsbackaskolan anpassas till de elever som går hos oss.

Vi kommunicerar på två språk – teckenspråk och talad och skriven svenska. Vi använder alternativa och kompletterande kommunikationsformer (AKK) och metoder som är anpassade till den enskilda individens behov.

Upplevelsebaserat lärande

Vi arbetar med upplevelsebaserat lärande som pedagogisk metod. Vi använder ofta naturen, skolgården och närområdet som pedagogiska uterum. Genom att eleverna får konkreta upplevelser i sin omgivning och i sitt lärande kan de förstå och utvecklas. Upplevelserna ska motivera och göra eleverna nyfikna så att de förstår kopplingen mellan det konkreta och abstrakta i tillvaron.

Individuella utvecklingsplaner

I samarbete med föräldrarna utarbetar vi en individuell utvecklingsplan för varje elev. Planen fungerar som ett stöd för elevens utveckling inom kursplanernas olika ämnen och ämnesområden.

Teckenspråkig miljö

Det gemensamma språket vid skolan är teckenspråk. Teckenspråk är också de flesta av våra elevers förstaspråk. Den teckenspråkiga miljön är viktig då det gäller elevernas förvärvande av ny kunskap och förståelse för omvärlden.

Publicerat tisdag 2 juli 2019