Åsbackaskolans lärmiljöer

På Åsbackaskolan är vårt självklara mål att alla elever kan delta i undervisningen fullt ut. Vi anpassar och utformar våra lärmiljöer utifrån de behov av anpassningar som våra elever har. Vi anpassar undervisningen utifrån varje elevs förutsättningar. 

Vad vi erbjuder i korthet

Hos oss erbjuder vi: 

  • Auditivt och synanpassade lokaler som även är tillgängliga för personer med begränsad rörelseförmåga
  • Anpassade undervisningsgrupper
  • Individuellt anpassad tvåspråkig utbildning i en teckenspråkig miljö
  • Kommunikation på olika sätt, till exempel taktilt teckenspråk och socialhaptiska signaler
  • God tillgång till elevhälsopersonal
  • En miljö som stödjer elevers utveckling och identitetsutveckling

Vår fysiska miljö 

Alla våra skol- och boendelokaler är hörsel- och synanpassade och även tillgängliga för personer med begränsad rörelseförmåga.

Den fysiska miljön är utformad för att ge eleverna lust att lära, leka, odla och upptäcka. Den anpassade inom- och utomhusmiljön är utformad för att ge eleverna möjlighet till självständighet.

God visuell miljö med utgångspunkt i tvåspråkighet 

Vår teckenspråkiga miljö är unik. Eleverna kan samtala med alla vuxna på skolan. I och med att undervisningen sker på svenskt teckenspråk är det viktigt med en god visuell miljö. Vi har utmärkta visuella anpassningar i våra lokaler. Våra lärare använder alltid olika visuella strategier och bildstöd till texter i undervisningen. 

God ljudmiljö

Lokalerna är akustiskt anpassade för att möjliggöra en god ljud- och lärmiljö för våra elever med hörselnedsättning.

Vi har även avancerad hörselteknisk utrustning till stöd för elever med hörselnedsättning när det är undervisning på talat språk.

Digitalt lärande

I undervisningen utnyttjar vi olika it-hjälpmedel för att göra undervisningen tillgänglig. Både elever och lärare har tillgång till teknisk utrustning i skolarbetet. På skolan finns teknisk support för it, video och hörselteknik samt tillgång till hörselvårdsingenjör.

Elever från förskoleklass till år 4 har var sin lärplatta, med pedagogiska program som nyttjas i undervisningen. Elever i år 5-10 har istället var sin bärbar dator som är anpassad för skolundervisning. Alla klassrum är utrustade med en interaktiv tavla. 

Skolan använder sig av digitalt foto och videoteknik som en del av undervisningen. Ett speciellt rum för inspelning och redigering av bild och video finns tillgängligt. På skolan finns också ett videokonferenssystem som personal och elever använder när det behövs.

Till stöd för det digitala lärandet finns både it-tekniker och it-pedagog tillgängliga.

Publicerat onsdag 28 september 2022