Skolgården på Åsbackaskolan

Åsbackaskolan

Åsbackaskolan ligger i Örebro och är en nationell specialskola för elever som är döva eller har en hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning, intellektuell funktionsnedsättning. Elever med medfödd dövblindhet eller tidig dövblindhet, inträffad före barnets vanliga kommunikativa och språkliga utveckling har startat, kan också ha sin skolgång här.

Vi har elever från förskoleklass till åk 10.

Skolan ansvarar för elevernas dagliga resor till och från skolan. För elever som inte bor på dagpendlingsavstånd till skolan erbjuder skolan boende.

Undervisningen följer specialskolans läroplan eller grundsärskolans läroplan, där även inriktning träningsskola ingår.

Nära samarbete med resurscenter

Åsbackaskolan har också ett nära samarbete med myndighetens Resurscenter dövblind och Resurscenter döv/hörsel.

Publicerat torsdag 9 januari 2020