Skolmåltider i specialskolan

Våra skolor och boenden lagar och serverar måltider varje vardag. En bra måltidsverksamhet är av stor betydelse för att främja den nationella folkhälsan. På våra skolor vill vi erbjuda god, vällagad, näringsriktig mat anpassad till de behov som elever har. Livsmedelsinköp och tillagning sker utifrån ett hållbart perspektiv med utgångspunkt från nationella riktlinjer.

Information till vårdnadshavare angående kostintyg

Om ditt barn av någon anledning behöver specialkost eller alternativ kost ska du som vårdnadshavare lämna in ett kostintyg till skolan. Om barnet behöver specialkost på grund av skäl som kan komma att kräva medicinsk åtgärd så krävs även ett läkarintyg.

Kostintyg

Till skolstarten varje nytt läsår ska du som är vårdnadshavare lämna in ett kostintyg om ditt barn har behov av specialkost eller alternativ kost. Informationen delas med rektor, skolsköterska och mentor, samt eventuell boendepersonal och övrig berörd personal.

Läkarintyg

Vid allergier och tillstånd där behov av medicinska åtgärder kan bli aktuellt krävs även ett läkarintyg. Läkarintyg behöver bara lämnas in en gång. Det är däremot viktigt att du som vårdnadshavare kontinuerligt berättar för skolan om eventuella förändringar, eller om problem uppstår kring måltiderna.

Gör så här

På kostintyget ska du fylla i om ansökan gäller:

  • Specialkost – ändrad kost på grund av födoämnesallergi eller överkänslighet av medicinska skäl, alternativt anpassad kost av annan anledning)
  • Alternativ kost (ändrad kost på grund av religiösa och eller etiska skäl)

Du fyller i vilka särskilda livsmedel som ska uteslutas ur kosten, alternativt vad ditt barn kan äta. Observera att vegankost inte ingår i special- eller alternativ kost.

Ladda ner kostintyget här (PDF-dokument, 139 kB) eller från Vklass. Lämna sedan intyget till skolsköterskan på ditt barns skola, digitalt eller i pappersformat. Bifoga läkarintyg vid behov, och eventuellt intyg från dietist när detta finns. Skolsköterskan informerar kök, rektor, mentor och eventuell boendepersonal om ditt barns behov av special- eller alternativ kost.

Tänk på att

  • Om du inte lämnar in något nytt kostintyg i början av varje läsår förutsätter skolmåltidspersonalen att eleven inte längre behöver specialkost eller alternativ kost.
  • Om ditt barn som äter specialkost eller alternativ kost är sjuk eller frånvarande ska du tala om detta särskilt för skolköket. Stäm av behovet av detta med kökspersonalen!

Kom ihåg att

  • Om ditt barn behöver specialkost på grund av svår allergi så behöver du bifoga ett läkarintyg till din anmälan.
  • Till skolstarten varje nytt läsår ska du skicka in ett nytt kostintyg.
Publicerat tisdag 13 oktober 2020