Ansökningsblanketter till specialskola

Här hittar du ansökningsblanketter till våra skolor och förskoleklasser.

Fyll i din blankett elektroniskt och skriv sedan ut den, eller skriv ut blanketten och fyll i för hand. Glöm inte att underteckna innan den skickas till oss per post.

För elever som är döva eller som har hörselnedsättning

Birgittaskolan, Kristinaskolan, Manillaskolan, Vänerskolan och Östervångsskolan

Skolor: Ansökningsblankett  (PDF-dokument, 124 bytes)

Pedagogisk bedömning ansökan specialskolan (PDF-dokument, 67 bytes)

Förskoleklass: Ansökningsblankett (PDF-dokument, 200 bytes)

För elever med synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättningar

Ekeskolan

Skola: Ansökningsblankett (PDF-dokument, 121 bytes)

Pedagogisk bedömning ansökan specialskolan (PDF-dokument, 67 bytes)

Förskoleklass: Ansökningsblankett (PDF-dokument, 211 bytes)

För elever med grav språkstörning

Det är samma ansökningsblankett för Stockholm och Umeå och du anger på blanketten vilken ort du vill ha. Det är en nämnd som fattar beslut om barnet får gå på Hällsboskolan.

Hällsboskolan, Stockholm och Umeå

Skola: Ansökningsblankett  (PDF-dokument, 127 bytes)

Pedagogisk bedömning ansökan specialskolan (PDF-dokument, 67 bytes)

Stöd för logopedisk bedömning (PDF-dokument, 64 bytes)

Stöd för psykologisk bedömning (PDF-dokument, 74 bytes)

Hällsboskolan, Umeå

Förskoleklass: Ansökningsblankett Hällsboskolan i Umeå (PDF-dokument, 207 bytes)

För elever som är döva eller med hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning samt för elever med dövblindhet

Åsbackaskolan

Skola: Ansökningsblankett (PDF-dokument, 124 bytes)

Pedagogisk bedömning ansökan specialskolan (PDF-dokument, 67 bytes)

Förskoleklass: Ansökningsblankett (PDF-dokument, 93 bytes)

Ansökan till fritidshem

Blankett för ansökan till fritidshem  (PDF-dokument, 71 bytes)

Blankett för uppsägning av fritidshemsplats  (PDF-dokument, 62 bytes)

Ansökan deltidsutbildning

Om du som förälder är intresserad av att ditt barn ska få delar av sin undervisning på specialskolan kan du ta kontakt med rektorn på respektive specialskola. Deltidsutbildning kan ni söka till under hela året.

Blankett för ansökan av deltidsutbildning vid specialskola (PDF-dokument, 74 bytes)

Du kan också beställa blanketter

Har du inte tillgång att skriva ut blanketten kan du beställa den från oss, via e-post: spsm@spsm.se, eller telefon: 010 473 50 00.

Publicerat torsdag 29 mars 2012 Granskat onsdag 8 augusti 2018

Vem kan söka till specialskola? När ska ansökan lämnas in? Hur går urvalet till?

Kontakt

Susanne Tholander

010 473 51 08 Skicka e-post
Tillbaka till toppen