Så ansöker du

Här kan du läsa om hur det går till att söka till våra olika specialskolor årskurs 1-10.

Det är bra att ta kontakt med specialskolan där du söker plats innan du ansöker. Genom ett besök kan du få en bra uppfattning om skolan passar för ditt barn och vad det innebär att gå i en specialskola.

När ska du söka?

Ansökan med tillhörande handlingar ska vara inlämnad senast den 15 januari om du vill att ditt barn ska börja i specialskolan tidigast hösten samma år.

Vill du att ditt barn ska börja annan tid på året än vid höstterminens start rekommenderar vi att du tar kontakt med den aktuella skolan innan du skickar in din ansökan. Det är i samband med läsårsstart skolpersonalen har bäst möjligheter att förbereda skolgången så omsorgsfullt som möjligt för ditt barn.

Hur ansöker du?

Det är i första hand barnets vårdnadshavare som ansöker om en plats i specialskola. Om ni är två vårdnadshavare ska båda underteckna ansökan. Om det är aktuellt med annan huvudman, kontakta oss.

Ansökan görs skriftligt på en blankett som du laddar ner från vår webbplats. Fyll i blanketten elektroniskt och skriv sedan ut den, eller skriv ut blanketten och fyll i för hand. Glöm inte att underteckna innan den skickas till oss per post. Om du inte kan skriva ut blanketten, kan du beställa den från oss.

I blanketten står vilka handlingar du ska skicka med ansökan. Det är viktigt att du skickar in alla de handlingar som är obligatoriska. Vilka handlingar det är står i ansökningsblanketten. Om du inte skickar in handlingarna, skickar vi brev till dig om att du ska skicka in dem. Utan de obligatoriska handlingarna kan vi inte avgöra om ditt barn har rätt att gå i specialskola hos oss. Ansökan kommer då att avslås.

Vad händer sen?

Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbildning fattar först beslut om ditt barn har mottagits i specialskolan. Du får efter det ett skriftligt besked från nämnden, som också underrättar barnets hemkommun om beslutet.

Därefter får du ett brev från den skola du ansökt till om när ditt barn kan börja. Det är varje skolas rektor som bedömer när det finns möjlighet att ta emot nya elever och meddelar när just ditt barn kan få börja. Specialpedagogiska skolmyndigheten underrättar också barnets hemkommun om tidpunkt för skolstart.

Skolan kommer inför ditt barns skolstart att skicka information, bjuda in ditt barn till besök samt arrangera överlämning från tidigare verksamhet.

Skulle din ansökan avslås av nämnden skickas skriftligt besked om beslutet till dig och barnets hemkommun. Det är då hemkommunens ansvar att se till att ditt barn får plats i en skola. Det är 7 kap. 6 § skollagen som anger kriterierna för vilka elever som ska tas emot i specialskolan.

Beslut om mottagande i specialskolan får överklagas inom tre veckor till SPSM. Mer information om hur du överklagar finns i beslutet.

Intresserad av att söka förskoleklass?

Alla våra specialskolor utom Hällsboskolan i Stockholm har även förskoleklass. Det är lite andra regler som gäller för ansökan till förskoleklass. Mer information hittar du här

 

Publicerat måndag 25 juni 2012 Granskat fredag 3 augusti 2018
Tillbaka till toppen