Stor beredskap på skolorna för möta elevers behov

Skolans vuxna måste alltid stå på barnens sida. Det är den absolut viktigaste slutsatsen efter de senaste dagarnas medierapportering där före detta elever på specialskolorna Manillaskolan och Birgittaskolan, delgett upplevelser av sexuella kränkningar under sin skoltid.

Deras berättelser rör naturligtvis också upp en oro på skolorna idag. När skolveckan igår inleddes hölls särskilda möten för elever och personal och föräldrar på Manillaskolan och Birgittaskolan informeras också om hur skolorna möter eleverna och tar hand om deras oro.

Skolpersonalen arbetar aktivt med att samla in barnens berättelser och funderingar – också för att höra om det finns upplevelser av kränkningar som vi måste gå vidare med. Om sådana fall skulle dyka upp har vi likabehandlingsplaner, planer mot kränkande behandling och ett regelverk som beskriver hur vi ska utreda och när ett ärende ska lämnas vidare till annan myndighet.

Det är oerhört viktigt att vi är tydliga i samtalen med nuvarande elever att det de före detta eleverna berättat om är något som barn inte ska behöva uppleva och att de ska slå larm om de hamnar i situationer de tycker är obehagliga eller kränkande.

Jag utgår också från att det finns före detta elever på specialskolorna som ser tillbaka på sin skoltid och ställer sig frågan om de ska gå vidare med sina upplevelser och hur. SPSM har sedan vi fått kännedom om att före detta elever har upplevt kränkningar, haft linjen att det här måste utredas, och att det bästa är om en extern myndighet utreder. I dagsläget väntar vi på besked från DO och Skolinspektionen om de kommer att utreda ärendet. Om deras bedömning är att de inte kan utreda måste vi överväga hur vi driver frågan vidare.

Vi är positiva till att intresseorganisationerna Sveriges Dövas Riksförbund, Hörselskadades Riksförbund och Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning, uttryckt kravet att uppgifterna om kränkningar på specialskolorna måste utredas. Vi har också bett Sveriges Dövas riksförbund och Hörselskadades Riksförbund att sprida att före detta elever som har behov av samtalsstöd på grund av tidigare upplevelser, kan vända sig till oss, så ska vi förmedla sådana kontakter. Vår kontaktperson för detta är Östen Sahlin, osten.sahlin@spsm.se, som också nås på telefonnummer 010-473 50 53.

Vänligen

Greger Bååth, generaldirektör

Publicerat onsdag 4 december 2013 Granskat måndag 25 januari 2016