Stöd till före detta elever

SPSM erbjuder före detta elever samtalsstöd. Vår kontaktperson är Östen Sahlin, osten.sahlin@spsm.se, som också nås på telefonnummer 010-473 50 53. Han är personalchef och förmedlar kontakter för samtalsstöd. SPSM står för kostnaden för stödet.

SPSM har också bett Sveriges Dövas riksförbund och Hörselskadades Riksförbund sprida till före detta elever som har behov av samtalsstöd att de kan vända sig till oss, så ska vi förmedla sådana kontakter.

Publicerat fredag 17 januari 2014 Granskat tisdag 15 december 2015