Stöd till elever som utsatts för kränkningar

Nu är det klart hur stödet till före detta elever som upplevt kränkningar inom specialskolan ska gå till. Stödet startar i september och pågår året ut. Om behovet är stort kommer erbjudandet att förlängas.

Före detta elever som upplevt kränkningar, deras föräldrar, vittnet och även de som kränkt andra inom specialskolan, kan få professionellt samtalsstöd. Kränkningen behöver inte ha någon koppling till de fall som media beskrivit. Kontaktperson för stödet är Lea Strandberg. Hon är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut och är anställd vid Dövpsykiatriska mottagningen i Region Örebro län.

Myndigheten har från våren 2014 erbjudit stöd till tidigare elever som utsatts för kränkningar, men det finns en risk att de inte ville ha stöd via myndigheten. Därför har myndigheten tillsammans med Sveriges Dövas Riksförbund, Förbundet Sveriges Dövblinda och Hörselskadades Riksförbund arbetat med att utforma ett oberoende stöd till före detta elever och upplevt kränkningar under sin tid i specialskolan. Under arbetets gång utökades målgruppen så erbjudandet om stöd riktar sig även till de utsattas föräldrar, vittnen och personer som kränkt andra.

Publicerat onsdag 19 augusti 2015 Granskat tisdag 15 december 2015