SPSM:s internrevision av dagens specialskola inledd

Utgångspunkt för granskningen är styrningsperspektivet, det vill säga hur skolledningen säkerställer att styrdokumenten omsätts i de olika verksamheterna. Även boende, fritidsverksamhet och transporter i anslutning till skolverksamheterna ska granskas.

De aktuella planerna är: planer mot kränkande behandling, lika-behandlings-planer och barnkonventionen vid myndighetens samtliga skolor.

Granskningsuppdraget innebär att internrevisionen ska kartlägga och göra en analys av hur myndighetens skolverksamhet arbetar med de planer som idag finns för att säkerställa att elever inte utsätts för kränkande behandling. Arbetet leds av Doris Hammarstedt, chef för SPSM:s internrevision.

De övergripande revisionsfrågorna är:

  • Efterlevs myndighetens styrdokument (planer mot kränkande behandling, likabehandlings-planer och barnkonventionen) vid myndighetens skolor, boenden för elever, fritidsverksamhet, elevtransporter och andra miljöer inom myndighetens ansvarsområde, där elever vistas?
  • Känner eleverna (eller någon som talar för deras sak) till sina rättigheter i detta avseende och vet eleverna hur de ska agera om de skulle utsättas för kränkande behandling?
Publicerat fredag 6 december 2013 Granskat onsdag 12 juli 2017