Samtalsstöd till tidigare elever avslutat

Det stöd som före detta elever, som upplevt kränkningar i specialskolan, och deras anhöriga har kunnat ta del av är nu avslutat. Mellan fem och tio personer har tagit del av stödet.

Myndigheten har från våren 2014 erbjudit stöd till tidigare elever som utsatts för kränkningar, men det fanns en risk att de inte ville ha stöd via myndigheten. Därför utformade myndigheten tillsammans med Sveriges Dövas Riksförbund, Förbundet Sveriges Dövblinda och Hörselskadades Riksförbund ett oberoende stöd till före detta elever och upplevt kränkningar under sin tid i specialskolan.

Det oberoende stödet fanns tillgängligt fram till sommaren 2016, via den Allmänpsykiatriska öppenvården i Region Örebro län. Kontaktpersonen var anställd vid den Dövspykiatriska mottagningen.

Mellan fem och tio personer har tagit del av stödet. De var alla över 30 år gamla och kränkningarna de tog upp inträffade för 10 till 15 år sedan.

De senaste åren har arbetet för likabehandling och mot kränkningar intensifierats vid alla specialskolor. Det finns nu en gemensam mall för likabehandlingsplaner, så att alla har samma struktur och fokuserar på rätt saker. Det finns också en vägledning för hantering av kränkande behandling, trakasserier och sexuella trakasserier. 

Publicerat tisdag 17 januari 2017 Granskat tisdag 24 januari 2017