Rapporterna finns nu på teckenspråk

Utredarens rapporter från samtal med elever, personal och intresseorganisationer finns nu översatta till teckenspråk.

Den ena rapporten heter "Elevernas perspektiv" och bygger på samtal med elever vid tre specialskolor. Den andra rapporten heter "Steg på vägen" och bygger på samtal med personal vid tre specialskolor och representanter för intresseorganisationerna.

Elevernas perspektiv – på teckenspråk

Steg på vägen – på teckenspråk

Syftet med utredningen är att se vilka faktorer det funnits och eventuellt finns som kan hindra att specialskolan når målet att alla elever i specialskolan ska känna sig trygga och uppleva att de blir lyssnade på och tas på allvar.

Publicerat torsdag 26 november 2015 Granskat måndag 18 januari 2016