Rapporten Steg på vägen, på teckenspråk

Steg på vägen

Uppdraget

Fotnot 1: Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 9. Rättigheter för barn med funktionsnedsättningar

Fotnot 2: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2798

Fotnot 3: Länken i dokumentet är tyvärr trasig

Om utredningen

Resultat

Sammanfattningsvis

Samtal med intresseorganisationer

Den 2 juni, Sara Bryntse, Unga hörselskadade.
Den 2 juni, Ann-Charlotte Gyllenram, Barnplantorna.
Den 11 juni, Mathias Andersson, DHB.
Den 11 juni, Pontus Degsell, FSDB.
Den 11 juni, Fredrik Lundgren, DBU.
Den 12 juni, Henrik Sundqvist, SDR
Den 24 juni, anonym representant, SDUF.
HRF har tackat nej till samtal.

Publicerat torsdag 26 november 2015 Granskat torsdag 10 december 2015