Personalansvarsnämnden har fattat sitt beslut

I slutet av januari lämnade Specialpedagogiska skolmyndigheten en åtalsanmälan till åklagare mot en medarbetare på Manillaskolan. Enligt elevernas uppgifter till Manillaskolan hade den anställde med ord och handlande ofredat elever vid flera tillfällen. Åklagarens utredning visade att det inte går att bevisa att den som varit misstänkt gjort sig skyldig till brott och la ner utredningen.

Efter åklagarens beslut fortsatte myndighetens personalansvarsnämnd sin utredning. Den utredningen är nu klar och personalansvarsnämnden beslutar att ge medarbetaren en varning.

- Då det är viktigt för oss att elever och föräldrar känner sig trygga i skolan har vi beslutat att medarbetaren inte kommer att arbeta inom SPSM:s skolverksamhet, säger Åsa Karle, avdelningschef i Östra regionen.

Publicerat torsdag 30 oktober 2014 Granskat måndag 18 januari 2016