GD om tidigare anmälningar

Delar av de uppgifter som publicerats i Expressen kom till vår kännedom anonymt i maj detta år. I september vände sig en av de före detta eleverna vid Manillaskolan till oss och beskrev händelser som de som rapporteras i tidningen. Vi blev djupt berörda och bedrövade. Övergrepp mot barn får aldrig förbises och barns berättelser måste tas på allvar.

Vi ser självklart mycket allvarligt på alla former av kränkningar och beklagar det bemötande den dåvarande eleven fick. Tyvärr har det varit svårt för oss idag att ta reda på vad som hände på Manillaskolan. Det saknas dokumentation och de personer vi pratat med har olika tolkningar av händelserna. Vi har därför anmält händelserna till Diskrimineringsombudsmannen och Skolinspektionen för oberoende utredning.

De händelser de före detta eleverna beskriver skulle inte kunna förekomma idag på specialskolorna utan reaktion och åtgärd. Om du som förälder känner oro för hur liknande upplevelser hanteras idag, kan du kontakta skolans rektor.

Vänligen

Greger Bååth, generaldirektör

Publicerat tisdag 3 december 2013 Granskat måndag 18 januari 2016