Förundersökningen nedlagd

Åklagare har beslutat att lägga ner förundersökningen mot en medarbetare vid Manillaskolan som myndigheten lämnade in en åtalsanmälan mot i slutet av januari.

Enligt elevernas uppgifter till Manillaskolan hade den anställde med ord och handlande ofredat elever vid flera tillfällen. Det föranledde en utredning av personalansvarsnämnden som resulterade i en åtalsanmälan.

Åklagaren inledde en förundersökning. Förundersökningen visar att det inte går att bevisa att den som varit misstänkt gjort sig skyldig till brott.

Myndighetens personalansvarsnämnd kommer nu att ta ställning till fortsatt hantering. Medarbetaren arbetar inte på skolan till dess att personalansvarsnämnden har tagit beslut.

- Medarbetaren, elever och föräldrar får information löpande om personalansvarsnämndens hantering, säger Åsa Karle, ansvarig avdelningschef inom Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Publicerat fredag 15 augusti 2014 Granskat måndag 25 januari 2016