Arbetet kring stöd och utredning fortsätter

Nu pågår arbetet för att organisera stöd till de tidigare elever från specialskolan och personer ur andra grupper som behöver och vill ha stöd. Samtidigt letar Specialpedagogiska skolmyndigheten efter en utredare. En kandidat är Marina Gunnmo Grönros som arbetat vid Barnombudsmannen som utredare.

Stöd till tidigare elever

Arbetsgruppen som har i uppdrag att finna former för att erbjuda stöd till före detta elever som blivit kränkta i specialskolan har träffats och diskuterat vilka grupper som ska kunna få detta stöd. Förutom före detta elever kommer även elevernas föräldrar och personalen vid specialskolorna att erbjudas stödet.

Just nu pågår arbete för att organisera stödet. Tanken är att de som vill ha stöd ska kunna få det så nära sin bostadsort som möjligt. Myndigheten har kontakt med en legitimerad psykolog och psykoterapeut som arbetar inom dövpsykiatrin och som har ett kontaktnät med professionella runt om i Sverige.

I arbetsgruppen ingår representanter för Sveriges Dövas Riksförbund, Hörselskadades Riksförbund och Förbundet Sveriges Dövblinda.

Utredning

Det har varit svårt att hitta en lämplig utredare som har möjlighet att ta på sig ett utredningsuppdrag med kort varsel. Under april har myndigheten träffat en möjlig utredare vid två tillfällen för att samtala om uppdraget.

Den möjliga utredaren är Marina Gunnmo Grönros. Hon har bland annat arbetat inom socialtjänsten, vid Allmänna barnhuset och de senaste femton åren vid Barnombudsmannen. Hos Barnombudsmannen har hon bland annat varit utredare och har haft barn och unga med funktionsnedsättning som ansvarsområde.

Tillsammans med utredaren har myndigheten kommit fram till att utredningen ska genomsyras av ett barn- och elevperspektiv och ha följande upplägg:

  • Intervjuer med elever
  • Intervjuer med personal
  • Träffar med skolråd och intresseorgansationer

Arbetsgruppen för utredningen, som består av representanter från föräldraråd och intresseorganisationer, har nu fått förslag på utredare och uppdrag. De har möjlighet att lämna synpunkter innan utredningen startar i maj. Den preliminära tidsplanen är att utredaren lämnar en rapport till myndigheten under senhösten.

Publicerat onsdag 30 april 2014 Granskat tisdag 15 december 2015