Analys av elevsamtalen pågår

Utredaren Marina Gunnmo Grönros har under hösten träffat cirka 20 elever på några specialskolor. Eleverna har själva valt om de vill träffa utredaren. Berörda föräldrar har gett medgivande till de samtal som ägt rum.

Utifrån elevernas önskemål har en del samtal varit enskilda, medan andra genomförts i grupp. Alla samtal har filmats.

Arbetet med att arrangera elevsamtalen, transkribera filmerna och analysera materialet har tagit längre tid än planerat. I början av mars kommer en rapport som bygger på elevsamtalen att vara klar.

Utredningen ska även bestå av samtal med personal och träffar med skolråd och intresseorganisationer.

Ny tidsplan

5 februari Arbetsgruppen träffas för att diskutera upplägget av utredarens samtal med personal och träffar med skolråd och intresseorganisationer.

19 februari Utredaren presenterar rapporten som bygger på elevsamtalen för arbetsgruppen.

24 februari Utredaren presenterar rapporten för myndighetens nationella Skolråd.

Under våren fortsätter utredarens arbete.

Arbetsgruppen

Arbetsgruppen för utredningen består av representanter från föräldraråd och intresseorganisationer samt företrädare för Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Publicerat fredag 23 januari 2015 Granskat tisdag 15 december 2015