Fritidshem

Eleverna har rätt till en meningsfull fritid — aktiviteter tillsammans skapar social gemenskap och kamratskap som är viktigt för alla barn.

Specialskolorna har en helhetssyn på barnens vardag och erbjuder fritidsverksamhet i olika former, både som fritidshem och genom olika aktiviteter efter skoltid.

Efter skoltid erbjuds många olika aktiviteter. Det kan vara aktiviteter på skolan, eller i samarbete med en lokal förening. Många elever utför givetvis också fritidsaktiviteter på eget initiativ.

Våra fritidshem

Vid våra skolor finns fritidshem. På Ekeskolan och på Åsbackaskolan finns fritidshemmen för eleverna under hela skolgången och på de övriga skolorna för de yngre årskurserna. Hur de är utformade varierar och ibland samarbetar de med skolans boende.

Du kan läsa vidare om hur fritidsaktiviteter och fritidshem fungerar lokalt på respektive skola.

Publicerat tisdag 26 november 2013 Granskat måndag 21 januari 2019