Elevresor

Skolan ansvarar för elevernas dagliga resor till och från skolan. De flesta yngre elever har skolskjuts mellan hemmet och skolan. De äldre eleverna åker i de flesta fall kollektivt, ibland med en ledsagare om så behövs.

Veckoslutsresor

De elever som har plats på skolans boende reser hem till sina familjer varje veckoslut. De reser då med flyg, tåg, buss eller taxi, beroende på var de bor. Yngre elever och elever med behov av särskilt stöd har med sig personal från skolan när de reser.

Kostnader för resor

Du som förälder betalar ingenting för resorna. Skolan står för resekostnaderna och organiserar alla veckoslutsresor samt alla resor i anslutning till skoldagens start och slut.

Publicerat tisdag 26 november 2013 Granskat torsdag 20 juni 2019