Elevhälsa

På alla våra skolor finns tillgång till kurator, psykolog, specialpedagog, skolsköterska, logoped, skolläkare och fysioterapeut.

Enligt skollagen ska alla elever i skolan ha tillgång till elevhälsa. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande och stödja elevernas utveckling mot skolans mål.

Det är rektorn på respektive skola som leder elevhälsoarbetet. Inom Specialpedagogiska skolmyndigheten finns en Hälso- och sjukvårdsenhet dit all legitimerad hälso-och sjukvårdspersonal hör. Enhetens verksamhetschef och rektorerna har ett nära samarbete för att säkerställa att eleverna får tillgång till en likvärdig elevhälsa.

Publicerat tisdag 26 november 2013 Granskat fredag 20 december 2019