Elevhälsa

På alla våra skolor finns tillgång till kurator, psykolog och skolsköterska. Till vissa skolors elevhälsa kan exempelvis också ögonläkare, synpedagog, sjukgymnast, arbetsterapeut eller logoped vara knutna.

Alla medarbetare inom elevhälsan är insatta i elevernas situation. De är väl kända av eleverna, som själva kan söka upp elevhälsan om de känner att de behöver prata med någon. Elevhälsan är också ett stöd för övrig personal på skolan.

Myndigheten har även en samordnare för elevhälsofrågor för att garantera hög säkerhet och god vårdkvalitet på alla våra skolor.

Publicerat tisdag 26 november 2013 Granskat fredag 3 augusti 2018