Fjärrundervisning i teckenspråk

I filmen får du veta mer om hur fjärrundervisning i teckenspråk fungerar. Om du vill ha filmen textad trycker du på cc-knappen i den svarta listen under filmen.

Fjärr­undervisning i tecken­språk

Med vår fjärrundervisning får barn och elever som behöver använda och lära sig teckenspråk tillgång till regelbunden undervisning, oavsett var i landet de bor.

Vad är fjärrundervisning?

Elever som får delar av sin utbildning på någon av våra specialskolor har möjlighet att delta i fjärrundervisning i teckenspråk – ett komplement till de dagar eller veckor som eleverna är på plats på specialskolan. Fjärrundervisning fungerar precis som vanlig undervisning, förutom att eleverna möter sin lärare via Skype. Fjärrundervisningen gör att eleverna får

  • ett regelbundet stöd i sin teckenspråksinlärning
  • tätare social kontakt med andra som använder teckenspråk
  • ökade möjligheter att själva kunna välja språk utifrån situation och behov.

Undervisningen är schemalagd varje vecka och leds av en teckenspråkslärare från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Vem kan få fjärrundervisning i teckenspråk?

Fjärrundervisningen utökas successivt för att fler elever ska få tillgång till teckenspråk. I dagsläget (höstterminen 2018) kan vi erbjuda fjärrundervisning till

  • elever som får delar av sin utbildning vid någon av våra specialskolor, så kallade deltidselever.
  • elever som har syskon eller föräldrar som är döva eller har en hörselnedsättning.

För att utökningen av fjärrundervisningen ska kunna ske med bibehållen kvalitet för eleverna bjuder vi in nya elever stegvis. De första som får erbjudandet är elever i norra och mellersta delarna av Sverige.

Anmälan till fjärrundervisning

Ditt barn måste ha ett godkännande från rektorn på sin hemskola innan fjärrundervisningen kan börja. Om ditt barn är intresserat av att delta i fjärrundervisningen kan du mejla oss på fjarrundervisning@spsm.se. Skriv vad barnet heter och skicka med kontaktuppgifter till rektorn på barnets hemskola.

När vi har fått din intresseanmälan kontaktar vi hemskolan. Om hemskolan godkänner att barnet deltar i fjärrundervisning får du mer information ifrån oss om när undervisningen börjar och hur det går till.

Publicerat onsdag 30 augusti 2017 Granskat fredag 29 juni 2018