Fjärr­undervisning tecken­språk

Som ett komplement till deltidsutbildning blir våra deltidselever även erbjudna fjärrundervisning på teckenspråk.

Mål med fjärrundervisning är att eleven ska:
• utveckla sitt teckenspråk.
• få kontinuerlig språkutveckling.
• få förutsättningar att förbättra sina kunskapsresultat.
• skapa identitet utifrån sin hörselnedsättning.

Vi utgår från varje elevs kunskapsnivå och behov i ämnet teckenspråk. Vi kan även erbjuda annan ämnesundervisning på teckenspråk som till exempel förstärka begrepp, förförståelse och fördjupning i olika ämnen.

Överenskommelse med hemskolan

Fjärrundervisning i teckenspråk sker i överenskommelse med elevens hemskola. Undervisningstiden är en lektion, 45 minuter, per vecka och sker via videokonferens. Lektionen leds av en teckenspråkslärare på Kristinaskolan.

Publicerat onsdag 30 augusti 2017 Granskat torsdag 19 april 2018