Fjärrundervisning teckenspråk

Som ett komplement till deltidsutbildning blir våra deltidselever även erbjudna fjärrundervisning på teckenspråk.

Mål med fjärrundervisning är att eleven ska:
• utveckla sitt teckenspråk.
• få kontinuerlig språkutveckling.
• få förutsättningar att förbättra sina kunskapsresultat.
• skapa identitet utifrån sin hörselnedsättning.

Vi utgår från varje elevs kunskapsnivå och behov i ämnet teckenspråk. Vi kan även erbjuda annan ämnesundervisning på teckenspråk som till exempel förstärka begrepp, förförståelse och fördjupning i olika ämnen.

Överenskommelse med hemskolan

Fjärrundervisning i teckenspråk sker i överenskommelse med elevens hemskola. Undervisningstiden är en lektion, 45 minuter, per vecka och sker via videokonferens. Lektionen leds av en teckenspråkslärare på Kristinaskolan.

Publicerat onsdag 30 augusti 2017 Granskat torsdag 9 november 2017