Kristinaskolan123

Deltidsutbildning

Elever som tillhör våra specialskolors målgrupper men går i skola på hemorten har under sin skolgång möjlighet att få delar av sin undervisning på en specialskola. Det kallar vi för deltidsutbildning.

Planering utifrån individuella behov

Att vara deltidselev innebär att eleven kommer till specialskolan vissa dagar eller veckor under läsåret. Vi planerar innehållet i undervisningen tillsammans med elevens hemskola utifrån individuella behov. Förutom att få undervisning får eleven möjlighet att träffa andra barn och ungdomar i liknande situation.

Samarbete med hemskolan

En viktig del i erbjudandet är samarbetet med elevens hemskola. Hos oss får eleven förutsättningar att utveckla ännu fler av sina förmågor. Det gör vi genom att förstärka och komplettera den undervisning eleven får på hemmaplan. Hemskolan och specialskolan kan på det här sättet stödja varandra i syfte att ge eleven möjlighet att nå fler kunskapskrav och ibland en högre nivå.

Inom deltidsutbildningen föreslår vi även att lärare vid specialskolan och hemskolan, besöker varandras skolor. Syftet med detta är att dels se och sätta sig in i elevens situation och dels hämta erfarenhet och inspiration av varandras verksamheter. Allt i syfte att möta eleven utifrån ett helhetsperspektiv.

Avtal mellan kommun och specialskolan

För att eleven ska kunna delta upprättas ett avtal mellan hemkommunen och specialskolan. Det är viktigt att vårdnadshavare, tillsammans med skolans rektor eller skolledare och barnets lärare, är överens om behovet av att delta i specialskolans deltidsutbildning.

Söka deltidsutbildning

Om du som förälder är intresserad av att ditt barn ska få delar av sin undervisning på specialskolan kan du ta kontakt med rektorn på respektive specialskola. Deltidsutbildning kan ni söka till under hela året.

Publicerat tisdag 21 januari 2014 Granskat fredag 3 augusti 2018