Boende

För att de elever som inte bor nära en specialskola, ska få samma förutsättningar till studier och fritidsaktiviteter erbjuder de flesta av våra skolor boende för eleverna.

Boendet fungerar som ett vanligt hem i den bemärkelsen att barnen får gemenskap med vuxna och jämnåriga, mat, omsorg samt hjälp med läxor.

Personalen på våra boenden har både kompetens och erfarenhet av att se till barnens behov. Det finns alltid personal på boendet när eleverna är där.

Veckoboende

De flesta elever kommer till skolan på måndag förmiddag och stannar sedan på boendet fram till fredag lunch. På så vis blir det fyra nätter i boendet och tre nätter hemma varje vecka under terminerna. Andra elever bor bara enstaka nätter i boendet.

På Ekeskolan och Åsbackaskolan finns dessutom en lösning med tvåveckorsboende där det är öppet på helger för elever som inte har möjlighet att resa hem.

Nära samarbete

Boendepersonalen och skolans personal har ett nära samarbete. Ofta samordnas fritidsaktiviteter och fritidsverksamhet mellan boende och skola och boendepersonalen är väl insatt i hur barnens skoldag ser ut.

Publicerat tisdag 21 januari 2014 Granskat onsdag 12 juni 2019