För elev som är döv eller med hörsel­nedsättning

Våra skolor för elever som är döva eller har en hörselnedsättning har ett uppdrag att ge elever förutsättning att utveckla tvåspråkighet, svenskt teckenspråk och svenska.

Eleverna ges möjlighet till flexibel utbildning i tvåspråkig miljö som gör att eleven kan växla mellan språken.

Varje elev får individuellt anpassad utbildning i den tvåspråkiga miljön. Utbildningen motsvarar för de flesta elever grundskolan, men det finns också möjlighet att läsa enligt grundsärskolans kursplan.

Akustisk miljö

Skolans lokaler är utrustade med funktionell hörteknik. Vi lägger stor vikt vid den akustiska miljön i och med den ökade andelen elever med kokleaimplantat och andra hörselhjälpmedel.

Läs mer om vilka elever som har rätt till specialskola och hur du söker.

Läs mer om tvåspråkighet
Läs mer om svenskt teckenspråk

Publicerat torsdag 19 december 2013 Granskat fredag 3 augusti 2018
Tillbaka till toppen