Elever och lärare jobbar tillsammans

För elev med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättning

Ekeskolan i Örebro erbjuder elever med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättning en synanpassad utbildning. Skolan är en tioårig specialskola för att ge eleverna mer tid för sitt lärande. Skolan tar emot elever från hela landet.

Synanpassad utbildning på Ekeskolan

En elev med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättning behöver bland annat synanpassade lärmiljöer, synanpassad utbildning, anpassade läromedel, synspecifik hjälpmedel och individuellt anpassad undervisning för att undervisningen ska bli tillgänglig.

På Ekeskolan arbetar vi inom tre områden – skola, boende och fritid. Vi menar att utveckling sker i alla miljöer och under dygnets alla timmar i ett livslångt perspektiv. Vår övergripande målsättning är att ge alla våra elever förutsättningar att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Elever går tio år hos oss, men har möjlighet att gå kvar fram till dess att de är 21 år. Det är endast elever som börjat på specialskolan innan de fått en grundskoleexamen som kan gå kvar tills de är 21 år, om det behovet finns.   

I undervisningen arbetar vår personal mycket med form och känsla för alla sinnen. Kommunikation och samspel är viktigt för våra elevers utveckling, identitet, självförtroende och möjlighet till att uppleva gemenskap. Eleverna undervisas enligt läroplanen för specialskola. Skolan riktar sig även till elever som följer grundsärskolans kursplan, ämnen eller ämnesområden.

Så fungerar det på Ekeskolan

På Ekeskolan har vi hög fokus på fysisk, pedagogisk och social tillgänglighet i våra lärmiljöer. Vi har personal med hög specialkompetens i synnedsättning, orientering och mobility, punktskrift, bemötande och tillgänglighet. På Ekeskolan erbjuder vi:

  • Anpassade undervisningsgrupper.
  • Synpassade fysiska lärmiljöer.
  • Synanpassad utbildning.
  • Undervisning i synspecifika områden som punktskrift, orientering och förflyttning - mobility samt självständighetsträning utefter elevers individuella behov.
  • AKK, alternativ kompletterande kommunikation.
  • Individuellt anpassad it-utrustning för varje elev.
  • Synanpassade aktiviteter på fritidshemmet som goalboll, bowling med särskilda hjälpmedel, punktskrifts- eller talböcker och syntolkade filmer.

Vår fysiska miljö på skolan är utformad för att ge eleverna möjlighet till ökad självständighet och för att eleverna ska få kunskaper i orientering – mobility. Alla byggnader finns i ett plan och samtliga lokaler är synanpassade och tillgängliga för personer med rörelsehinder.

Läs mer om Ekeskolan.

Vem kan söka?

Målgruppen för Ekeskolan är barn och ungdomar med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättning. Det är synnedsättningen som tillsammans med ytterligare funktionsnedsättning medför att eleven behöver en anpassad lärmiljö på specialskolan.

 

Läs mer om ansökan och vilka som fattar beslut om ditt barn ska antas till specialskola:

Publicerat tisdag 26 februari 2019