För elev med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättning

Ekeskolan ligger i Örebro och tar emot elever från hela landet. Skolan erbjuder elever synanpassad undervisning i skolämnen och undervisning i punktskrift, mobility samt självständighetsträning utefter elevers individuella behov.

I undervisningen arbetar vi mycket med form och känsla för alla sinnen. Kommunikation och samspel är viktigt för våra elevers utveckling, identitet, självförtroende och möjlighet till att uppleva gemenskap. Vår övergripande målsättning är att ge alla våra elever förutsättningar att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Anpassad miljö

Vår fysiska miljö på skolan är utformad för att ge eleverna möjlighet till ökad självständighet och för att ge förutsättningar till att utveckla kunskaper i orientering – mobility. Alla byggnader finns i ett plan och samtliga lokaler är synanpassade och tillgängliga för personer med rörelsehinder.

Läs mer om vilka elever som har rätt till specialskola och hur du söker.

Publicerat torsdag 19 december 2013 Granskat torsdag 23 augusti 2018
Tillbaka till toppen