För elev med medfödd eller tidigt förvärvad dövblindhet

Åsbackaskolan är en nationell skola som tar emot elever från hela landet. Skolan erbjuder en utbildning utifrån varje elevs förutsättning och behov.

Vi lägger stor vikt vid att utveckla elevers lust och önskan till samvaro, samspel och kommunikation i en tvåspråkig miljö.

Vi arbetar inom tre områden – skola, boende och fritid. Områdena är inbördes beroende av varandra och lika viktiga. Vi menar att utveckling sker i alla miljöer och under dygnets alla timmar i ett livslångt perspektiv. Vår övergripande målsättning är att ge alla våra elever förutsättningar att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Anpassade lokaler

Alla våra skol- och boendelokaler är hörsel- och synanpassade och även tillgängliga för personer med begränsad rörelseförmåga.

Läs mer om vilka elever som har rätt till specialskola och hur du söker.

Publicerat torsdag 19 december 2013 Granskat torsdag 23 augusti 2018
Tillbaka till toppen