För elev med grav språkstörning

Hällsboskolan är nationell och tar emot elever från hela landet. Skolan finns i Stockholm och i Umeå. Vi arbetar med språk och kommunikation på olika sätt.

Vårt uppdrag är att ge eleverna förutsättningar att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Undervisningen anpassas utifrån individuella behov.

Hällsboskolan erbjuder bland annat undervisning i en anpassad lärmiljö utifrån elevens individuella behov, grupptillhörighet efter individuella behov samt språkträning och kommunikationsstöd under skoldagen.

Läs mer om vilka elever som har rätt till specialskola och hur du söker. 

Det är nämnden för mottagande i specialskolan och Rh-anpassad utbildning som avgör vilka barn som har rätt att gå på Hällsboskolan. När du ansöker till Hällsboskolan anger du vilken ort du vill att ditt barn ska få plats på, Stockholm eller Umeå. Om nämnden fattar beslut att barnet får gå på Hällsboskolan innebär det att barnet blir erbjuden skolgång på den ort där det finns plats. Hällsboskolan har idag många sökande och det gör att det kan bli så att man erbjuds plats antingen i Umeå eller Stockholm beroende på vilken ort vi har plats på. Det kan alltså bli så att barnet får sin utbildning på annan ort än den som föräldrarna har önskat.

Publicerat torsdag 19 december 2013 Granskat söndag 20 maj 2018