En tunnelbana i Stockholm.

Elevresor

Skolan ansvarar för elevernas dagliga resor till och från skolan och eleverna är försäkrade under resan. De flesta yngre elever har skolskjuts mellan hemmet och skolan. De äldre eleverna åker i de flesta fall kollektivt, ibland med en ledsagare på vissa skolor om så behövs.

Veckoslutsresor

Elever som bor på skolans boende erbjuds en resa till skolans första skoldag på veckan och en resa hem vid varje veckoslut. De reser då med flyg, tåg, buss eller taxi, beroende på var de bor. Yngre elever och elever med behov av särskilt stöd kan ha med sig personal från skolan när de reser. Om det behovet finns så tas ett beslut av rektor att ledsagare följer med vid elevens skolskjuts.

Skolan står för resekostnader 

Du som vårdnadshavare betalar ingenting för resorna. Skolan står för resekostnaderna och organiserar alla veckoslutsresor samt alla resor i anslutning till skoldagens start och slut.

Publicerat fredag 30 april 2021