Bilden visar två elever som gungar tillsammans på en lekplats.

Elevförsäkring

Elever vid våra skolor är försäkrade under skoltid och fritid. Försäkringen heter Särskilt personskadeskydd och kan jämföras med en vanlig olycksfallsförsäkring.

Det är en gruppförsäkring som gäller för elever vid Specialpedagogiska skolmyndighetens skolor samt barn och vuxna som deltar i verksamheten. Försäkringen gäller under skoltid och fritid.

Försäkringsskydd

Vid personskada eller vid sjukdom genom smitta utbetalas ersättning enligt 5 kapitlet 1 och 2 §§ skadeståndslagen (1972:207) som om skadeståndsskyldighet förelegat.

Vid tandskada

Vid tandskada genom olycksfall ersätts nödvändiga och skäliga kostnader. För implantatbehandling eller skalfasader lämnas ersättning bara under förutsättning att behandlingen är av sådant slag som ersätts av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Den försäkrade eller behandlande läkaren ska kontakta Kammarkollegiet för en bedömning innan behandlingen påbörjas.

Preskription

Om anmälan om skada inte har kommit in till Kammarkollegiet inom tre år efter skadedagen upphör rätten till ersättning.

Skadeanmälan

Skadeanmälan ska göras på en särskild blankett som ska undertecknas av både den försäkrade och av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Du hämtar skadeanmälningsblanketten på Kammarkollegiets webbplats.

Gör så här:

  1. Fyll i skadeanmälningsblanketten på din dator.
  2. Skriv ut blanketten på ett vitt papper.
  3. Skriv under
  4. Se till att skolan fyller i sin del av blanketten och skriver under.
  5. Posta blanketten till: Försäkringsavdelningen, 651 80 Karlstad.
  6. Kammarkollegiet påbörjar handläggningen av ärendet och du informeras om vem som är ansvarig handläggare.
Publicerat tisdag 13 oktober 2020