Ansökan till förskoleklass vid specialskola

Vi erbjuder plats i förskoleklass i samtliga av våra specialskolor utom Hällsboskolan Stockholm.

För att ditt barn ska tas emot i förskoleklass vid en specialskola ska barnet enligt myndighetens interna regler ha en sådan funktionsnedsättning som motiverar att barnet också kan komma att tas emot i den specialskola där barnet går i förskoleklass. Beslutet innebär inte att barnet senare kommer tas emot i specialskolan. Om ditt barn redan går i förskoleklass och du vill att ditt barn ska gå på specialskolan behöver du ansöka på nytt när det är dags för ditt barn att börja i årskurs 1. Läs mer om hur ansökan till specialskola går till.

När ska du söka?

För barn som ska börja i förskoleklass till höstterminen ska ansökan vara inlämnad senast den 15 november året innan man önskar börja. Vi strävar efter en handläggningstid under tre månader.

Hur ansöker du?

Det är barnets vårdnadshavare som ansöker om en plats i förskoleklass vid specialskolan. Om ni är två vårdnadshavare ska båda underteckna ansökan.

Ansökan görs skriftligt på en blankett som du hittar härnedan. Välj den blankett som gäller för den skola du vill söka till.

Fyll i blanketten elektroniskt och skriv sedan ut den, eller skriv ut blanketten och fyll i för hand. Glöm inte att underteckna innan den skickas till oss per post. Om du inte kan skriva ut blanketten, kan du beställa den från oss. Du beställer via e-post spsm@spsm.se eller via telefon 010-473 50 50.

Det är viktigt att du skickar in alla de handlingar som är obligatoriska. Vilka handlingar det är finns i ansökningsblanketten. Om du inte skickar in handlingarna, skickar vi brev till dig om att du behöver skicka in dem. Utan de obligatoriska handlingarna kan vi inte avgöra om ditt barn har rätt att gå i förskoleklass hos oss.

Vad händer sen?

Rektor vid den skola där du har sökt till fattar, i samråd med myndighetens enhet för rättsfrågor, beslut om ditt barn får en plats i förskoleklass.

Så snart vi har fattat ett beslut om ditt barn ska tas emot i förskoleklass kommer du få ett skriftligt besked per post. Vi underrättar också barnets hemkommun om beslutet.

Skolan där ditt barn ska börja i förskoleklass kommer inför terminsstart att skicka information, bjuda in ditt barn till besök, bjuda in till föräldramöte samt arrangera överlämning från tidigare verksamhet.

Skulle din ansökan avslås kan ditt barn inte börja i förskoleklass vid specialskolan och vi kommer att meddela beslutet till barnets hemkommun. Det är då hemkommunens ansvar att se till att ditt barn får en plats i förskoleklass.

Beslut om mottagande i förskoleklass vid en specialskola kan inte överklagas.

Kontakt med skolan

Det är bra att ta kontakt med den aktuella skolan där du söker plats i förskoleklass innan du ansöker. Då kan du få en uppfattning om skolan passar ditt barn och vad det innebär att gå i förskoleklass vid en specialskola.

Publicerat tisdag 7 januari 2014 Granskat tisdag 28 maj 2019