Bild från en skolsal med symaskiner. Glada elever och lärare arbetar vid symaskinerna.

Ansökan till förskole­klass vid special­skola och special­skola

Här kan du läsa om vem som kan söka till specialskola, hur ansökan går till, sista ansökningsdag och vilka som beslutar om mottagande i förskoleklass vid en skolenhet med specialskola och i specialskola.

Vilka tas emot i förskoleklass vid specialskola och i specialskola?

Specialskolan tar emot elever som behöver en annan skolform för att kunna utvecklas och lära. Vi erbjuder också plats i förskoleklass vid samtliga våra skolenheter med specialskola.

För att ett barn ska tas emot i förskoleklass vid en skolenhet med specialskola måste det kunna utredas att barnet tillhör specialskolans målgrupp enligt 7 kap. 6 § skollagen (2010:800). Eftersom förskoleklass och specialskola är olika skolformer innebär inte ett beslut om mottagande i förskoleklass vid specialskola att barnet automatiskt kommer tas emot i specialskolan när det är dags för årskurs 1.

Om ditt barn redan går i förskoleklass vid en skolenhet med specialskola och du vill att ditt barn ska börja i specialskolan behöver du därför ansöka på nytt senast den 15 november året innan ditt barn ska börja i årskurs 1.

Kriterierna för vilka elever som tas emot hittar du under rubriken "Vilka tas emot i förskoleklass vid specialskola och i specialskola?" på respektive målgrupps sida:

Besök gärna skolan innan du söker

Innan du ansöker om att ditt barn ska tas emot rekommenderar vi att du först tar kontakt med skolan. Genom ett samtal eller besök kan du få en bra uppfattning om skolan passar ditt barn och vad det innebär att gå i förskoleklass vid specialskola eller i specialskola. Ta gärna kontakt med eller besök skolan i god tid innan det är dags för ditt barn att börja i förskoleklass, gärna minst ett år innan. 

När ska du söka?

Ansökan med alla handlingar som behövs när du söker ska ha lämnats in senast den 15 november om du vill att ditt barn ska börja i förskoleklass vid specialskola eller i specialskola hösten nästkommande år. 

Eftersom förskoleklass och specialskola är olika skolformer innebär inte ett beslut om mottagande i förskoleklass vid specialskola att barnet automatiskt kommer tas emot i specialskolan när det är dags för årskurs 1.

Om ditt barn redan går i förskoleklass vid en skolenhet med specialskola och du vill att ditt barn ska börja i specialskolan behöver du därför ansöka på nytt senast den 15 november året innan ditt barn ska börja i årskurs 1.

Behöver ditt barn börja en annan tid under året, rekommenderar att du tar kontakt med den aktuella skolan för att få veta när de skulle ha möjlighet att ta emot ditt barn om nämnden fattar beslut om mottagande i förskoleklass vid specialskola eller i specialskola. Till exempel kan skolan behöva förbereda sig inför ditt barns inskolning. Hur omfattande förberedelserna är samt vilka resurser skolan har avgör hur snabbt ditt barn kan börja.

När du skickar in en ansökan efter den 15 november behandlas den på det nämndmöte som är lämpligast tidsmässigt. Läs mer om vad som händer efter ansökan.

Vem beslutar om mottagande i förskoleklass vid specialskola och i specialskola?

Det är Nämnden för mottagande i specialskola och för Rh-anpassad utbildning som fattar beslut om ett barn ska tas emot i förskoleklass vid specialskola och i specialskola. Det är sedan rektor vid den skola där barnet tas emot som bestämmer när ditt barn får en plats i skolan.

Det är 7 kap. 6 § Skollagen (2010:800) samt förordning (2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten som styr vilka som tillhör målgrupperna för specialskolan. Nämnden utgår från dessa bestämmelser och de prövar din ansökan utifrån samtliga målgrupper oavsett vilken skola ansökan gäller. Läs mer om hur nämnden fattar beslut om mottagande.

Så här söker du

Vi behöver lite olika information och underlag beroende på vilken funktionsnedsättning ditt barn har. Ladda ned ansökningsblankett och läs vilka handlingar du behöver bifoga.

Publicerat onsdag 29 april 2020