Anmäla oro för ett barn

För oss i Specialpedagogiska skolmyndigheten har vi alltid barnets bästa i fokus och arbetar för att våra elever ska känna sig trygga. Om vi skulle misstänka att ett barn far illa, agerar vi både utifrån våra egna rutiner och utifrån skollagen samt socialtjänstlagen.

Alla som arbetar i myndigheten är skyldiga enligt Socialtjänstlagen kapitel 14 1§ att anmäla till socialtjänsten om det råder misstanke att ett barn (ålder 0–18 år) far illa eller riskerar att fara illa i vår verksamhet. På Skolverkets webbplats finns mer information om skolans ansvar för barn som far illa.

Vart du vänder dig om du känner oro för ett barn

Rutiner för att utreda diskriminering och kränkande behandling

Specialskolorna är liksom grundskolorna skyldiga att upprätta en plan mot diskriminering och kränkande behandling, samt att anmäla, utreda och vidta åtgärder enligt Skollagen kapitel 6 10§. I myndigheten har vi särskilda rutiner för att skyndsamt utreda och agera vid misstanke om kränkande behandling. Du hittar ditt barns skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling på skolans Vklass

Anmäla oro för ett barn

Känner du dig orolig för

att ett barn far illa?

Här berättar vi vem du kan kontakta.

Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten

arbetar för att våra elever ska känna sig trygga.

Barnets bästa är väldigt viktigt för oss.

Vi har egna rutiner och följer

skol-lagen och social-tjänst-lagen.

Om vi skulle misstänka att ett barn far illa

tar vi vårt ansvar.

 

Det här gör skolan

Alla som arbetar i skol-myndigheten

är skyldiga att ta sitt ansvar.

Om vi misstänker att ett barn far illa

måste vi anmäla det till social-tjänsten.

Det står så i socialtjänstlagen.

Det gäller också barn som inte far illa än

men som riskerar att fara illa senare.

Med barn menar vi personer i åldern 0 till 18 år.

 

På Skolverkets hemsida kan du läsa mer om

skolans ansvar för barn som far illa.

 

Gör så här om du känner

oro för ett barn

 

·       Känner du dig orolig för ditt barn?

Har du barn i skolan?

Kontakta rektorn.

Du kan också tala med någon annan i personalen

på ditt barns skola.

Du hittar telefon-nummer och mejl

Skolnet och skolans hemsida.

 

·       Är du inte förälder men orolig

för någon av våra elever?

Kontakta skolan.

 

·       Du kan även själv göra en

oros-anmälan direkt till socialtjänsten.

 

Våra rutiner för att utreda

diskriminering och

kränkande behandling

Alla special-skolor och grund-skolor

måste ha en plan mot diskriminering

och kränkande behandling.

Vi måste alla veta hur man anmäler,

utreder och gör något åt saken.

Vi följer alla skollagen.

 

Du hittar ditt barns skolas plan

 

skolans Skolnet.

 

Publicerat tisdag 13 oktober 2020