Undervisning i specialskola

På uppdrag av staten driver Specialpedagogiska skolmyndigheten skolor för elever som behöver ett alternativ till den vanliga grundskolan.

Eleverna som går sin skolgång hos oss erbjuds en miljö som ger möjlighet till delaktighet och utveckling. Alla kan delta i det sociala samspelet, känna tillhörighet och utvecklas som individer.

Anpassade till individen

Undervisningens innehåll i specialskolan skiljer sig inte nämnvärt från grundskolans. De som arbetar i specialskolan är experter på att göra utbildningen tillgänglig för den målgrupp av elever som skolan har.

Alla som jobbar i specialskolan har kunskap om språk och kommunikation, alternativa verktyg, anpassade läromedel och hjälpmedel. Specialskolan har hög lärartäthet och mindre undervisningsgrupper för att kunna möta eleverna utifrån deras individuella förutsättningar.

Specialskolan är tioårig

Specialskolan har ett tvåspråkigt uppdrag för elever som är döva eller har en hörselnedsättning. I alla ämnen ska eleverna utveckla både svenska och svenskt teckenspråk. Eleverna läser alltså ett ämne mer än vad man gör i grundskolan, nämligen teckenspråk.

Specialskolor som har andra målgrupper av elever är tioårig eftersom eleverna som går där har behov av mer tid för sitt lärande. På Ekeskolan har eleverna möjlighet att få utbildning fram till dess att de är 21 år.

Vilken skola som passar ditt barn

Specialpedagogiska skolmyndigheten har nio specialskolor: Birgittaskolan, Ekeskolan, Hällsboskolan Stockholm, Hällsboskolan Umeå, Kristinaskolan, Manillaskolan, Vänerskolan, Åsbackaskolan och Östervångsskolan.

Våra regionala specialskolor vänder sig till elever som är döva eller har en hörselnedsättning.

Läs mer om skolor för elever som är döva eller har en hörselnedsättning

Vi har också nationella specialskolor som är anpassade till elever med olika förutsättningar.

Läs mer om skola för elever som är döva eller har en hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning

Läs mer om skola för elever med medfödd eller tidigt förvärvad dövblindhet

Läs mer om skola för elever med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättning

Läs mer om skola för elever med grav språkstörning

Mer information om specialskolorna

Du kan läsa mer om vilka möjligheter som finns på våra skolor här på vår webbplats. Du kan bland annat ta del av hur våra boenden och vår fritidsversamhet fungerar, vad som gäller för elevresor och hur vi arbetar för våra elever i elevhälsan.

Läs mer om våra specialskolor

Om ditt barn tillhör någon av specialskolans målgrupper och du funderar på det alternativet, vänd dig till rektor på respektive skola.

Beslut om vilka elever som tas in

Hos Specialpedagogiska skolmyndigheten finns en nämnd som fattar beslut om vilka elever som tas in på skolan. De nationella specialskolorna tar emot elever från hela landet. Det innebär att eleven kan erbjudas plats i en skola långt från sin hemkommun.

Läs mer om nämnden som fattar beslut

Läs mer om vilka elever som har rätt till specialskola och hur du söker

Publicerat torsdag 5 april 2012 Granskat onsdag 12 september 2018
Tillbaka till toppen