Undervisning i specialskola

På uppdrag av staten driver Specialpedagogiska skolmyndigheten specialskolor för elever som behöver en annan skolform. Det som utmärker våra skolor är att våra elever får en skolmiljö som ger dem möjlighet till delaktighet och utveckling. Alla kan delta i det sociala samspelet, känna tillhörighet och utvecklas som individer.

En film om våra specialskolor

Vi driver flera specialskolor runtom i landet. Skolorna lär ut samma saker som grundskolan gör, men på ett sätt som är anpassat till eleverna och deras förutsättningar. Du kan välja textning genom att klicka på cc-knappen i filmspelaren.

Syntolkning av filmen En film om våra specialskolor

Vi driver flera specialskolor runtom i landet. Skolorna lär ut samma saker som grundskolan gör, men på ett sätt som är anpassat till eleverna och deras förutsättningar. Det här är en syntolkning av filmen om våra specialskolor. Efter syntolkningen visas filmen. 

Publicerat måndag 14 mars 2022