Undersökning om informationen om våra specialskolor

Att välja skola åt sitt barn är ett stort och viktigt beslut. Vi vill veta vad du tycker om information du får från oss om våra specialskolor.

Den 26 februari – 19 mars genomför Specialpedagogiska skolmyndigheten en undersökning riktad till dig som är vårdnadshavare till barn som har rätt att gå i specialskola. Ditt barn har kanske inte börjat skola än eller går idag i en annan skolform. Vem som har rätt att gå i specialskola kan du läsa om här.

Vi är intresserade av att få veta vad du som vårdnadshavare tycker om den information och kommunikation du får från oss på Specialpedagogiska skolmyndigheten om specialskolorna. Kanske har du också förslag på förbättringar eller helt ny idéer om hur vi bättre kan nå ut.

Klicka här för att delta i undersökningen

Om du har frågor eller synpunkter kontaktar du vår kommunikatör Petra Eklund som ansvarar för undersökningen.

Publicerat onsdag 28 februari 2018