Skolalternativ och stöd för elever som är döva eller har hörselnedsättning

Elever som är döva eller har hörselnedsättning samt elever med kombinerad syn- och hörselnedsättning eller förvärvad dövblindhet kan få tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö på specialskola, gå integrerat i grundskolan eller i hörselklass, hörselspår eller hörselgrupper om kommunen erbjuder detta. Här får ni veta mer om våra skolor, andra skolalternativ och det stöd som vi kan erbjuda skolor som har elever som är döva eller har hörselnedsättning och elever som har kombinerad syn- och hörselnedsättning eller förvärvad dövblindhet.

Publicerat torsdag 23 september 2021