Skolalternativ och stöd för elever som är döva eller har hörselnedsättning med utvecklingsstörning, intellektuell funktionsnedsättning

För att elever som är döva eller har hörselnedsättning med utvecklingsstörning, intellektuell funktionsnedsättning ska få en god utbildning krävs att omgivningen har förståelse för de behov som eleven har och använder olika individuella pedagogiska anpassningar. Det erbjuder vi på Åsbackaskolan. Här får du veta mer om Åsbackaskolan och det stöd som vi kan erbjuda kommunala och fristående skolor.

Publicerat tisdag 1 september 2020