Skolalternativ och stöd för elever med medfödd dövblindhet

För att elever med medfödd dövblindhet ska få en god utbildning med goda förutsättningar till kommunikation, samspel, utveckling och trygghet krävs att omgivningen har förståelse för och kunskap om tidig dövblindhet och använder olika individuella pedagogiska anpassningar i lärmiljön. Det erbjuder vi på Åsbackaskolan. Här får du veta mer om Åsbackaskolan och det stöd som vi kan erbjuda kommunala och fristående skolor.

Publicerat måndag 24 maj 2021