För elev med grav språkstörning

Specialpedagogiska skolmyndigheten driver tre Hällsboskolor för elever med grav språkstörning. Vi tar emot elever från hela landet och erbjuder en anpassad lärmiljö med personal med hög specialpedagogisk kompetens. 

Vi har tre Hällsboskolor, en i Umeå och två i Stockholm. I Stockholm har vi Hällsboskolan Mälarhöjden och Hällsboskolan Kungsholmen. På Hällsboskolan Mälarhöjden tar vi emot de allra yngsta barnen. På Hällsboskolan Kungsholmen går elever från årskurs 2 till årskurs 10. 

Tillgänglig utbildning med stöd i språk och kommunikation

Hällsboskolan har undervisning från förskoleklass till årskurs 10. Våra elever med grav språkstörning får en anpassad lärmiljö och mer tid för sitt lärande. Hos oss får eleverna, utifrån betygskriterierna i läroplanen för specialskolan, en undervisning som är anpassad efter deras individuella förutsättningar och behov. Det finns också möjlighet för vissa elever att läsa enligt grundsärskolans kursplaner. 

Grav språkstörning innebär att elevens språkförmåga är påtagligt nedsatt jämfört med jämnåriga. Flera språkliga domäner är påverkade, såväl impressiva som expressiva. Eleven behöver således stöd för att förstå och tolka språklig information samt att göra sig förstådd. Det erbjuder vi på Hällsboskolan. Vi har fokus på språk och kommunikation i alla situationer för högre måluppfyllelse. Våra lärmiljöer skapar möjligheter för våra elever att känna sig trygga, tro på sig själva och lyckas i sitt lärande.

Vem kan gå på Hällsboskolan? 

Hällsboskolan vänder sig till elever med grav språkstörning. Eleven ska på grund av språkstörningen ha så omfattande svårigheter att förstå och att själv göra sig förstådd att det i hög grad påverkar inlärningssituationen och det sociala samspelet. Om ett barn är flerspråkigt ska språkstörningen visa sig i samtliga språk. Den språkliga begränsningen ska vidare vara det framträdande problemet och inte endast en konsekvens av språkliga problem till följd av andra diagnoser. En grav språkstörning kan dock förekomma som det framträdande problemet tillsammans med andra funktionsnedsättningar där språkliga kommunikationsproblem även ingår, såsom t.ex. autism eller utvecklingsstörning.

Så ansöker du till specialskola

För att ansöka om en plats vid specialskolan så fyller du i vår ansökningsblankett. Det går inte att välja vilken Hällsboskola du vill att ditt barn ska gå på. På ansökningsblanketten markerar du i kryssrutorna vilken eller vilka funktionsnedsättningar ditt barn har och lägger till de handlingar vi behöver. För barn med grav språkstörning behöver vi:

Har ditt barn också annan funktionsnedsättning, kryssar du för detta och bifogar det underlag vi behöver. Läs mer på ansökningsblanketten vilka handlingar vi behöver. Det är viktigt att du vet att om du väljer att skicka in en ansökan där det saknas nödvändiga handlingar kommer detta att innebära att du får vänta längre på beslut än om en komplett ansökan kommer in i tid. Det kan innebära att skolplacering kan bli senare än önskemålet. Mer om ansökan till specialskola.

Har du frågor om ansökan går det bra att ringa eller mejla till vår handläggare på 010 473 51 00 eller sokaskola@spsm.se.

Det handlar inte alltid om en språkstörning

En språkstörning kan påverka olika områden: form, innehåll och användning. En grav språkstörning ska inte blandas ihop med andra språkliga svårigheter.  Om ditt barn har språkliga svårigheter men inte grav språkstörning har ditt barn ändå rätt till att få en anpassad lärmiljö. Ditt barns förskola eller skola kan ansöka om specialpedagogiskt stöd för att få hjälp med att anpassa lärmiljön efter ditt barns behov. Tipsa också gärna ditt barns förskola och skola om myndighetens skrift Arbeta med språkstörning i förskola och skola.

För elever med grav språk-störning

Specialpedagogiska skolmyndigheten
har tre skolor som heter Hällsboskolan.

De är för elever med svår språkstörning.

Vi tar emot elever från hela landet.

Skolorna är anpassade till dem.

Vår personal kan väldigt mycket om
språkstörning och special-pedagogik.

Hällsboskolan har förskole-klass och
årskurs 1 till 10.

Vi anpassar skolan till eleverna

Våra elever med grav språkstörning
får en skol-miljö som passar just dem.

De får också mer tid för att lära sig.

Vi följer kunskaps-kraven i läro-planen
för special-skolan.

Några elever hos oss läser enligt
grund-sär-skolans kursplaner.

Hos oss får eleverna stöd i
språk och kommunikation

Den som har en grav språkstörning
har mycket svårare än andra att tala.

Det är svårt att uttrycka sig
men det är också svårt att förstå.

Eleven behöver därför få hjälp med det.

Den hjälpen får eleverna på Hällsboskolan.

Språk och kommunikation är väldigt viktigt
på våra skolor, hela tiden.

Vi hjälper våra elever att lyckas
nå sina mål.

En annan viktig sak hos oss är trygghet.

Våra elever ska kunna känna sig trygga.

De ska våga tro att de kan lära sig.

De ska våga tro på sig själva.

Sök till Hällsboskolan

Om ditt barn har en grav språkstörning
kan du söka till Hällsboskolan.

Barnet ska ha så svårt att förstå och tala
att det verkligen är svårt i skolan.

Det handlar inte om att barnet talar
ett annat språk hemma.

Det handlar inte heller om att barnet
hör dåligt, till exempel.

Skriv i ansökan om du vill att ditt barn ska gå
på Hällsboskolan i Stockholm eller i Umeå.

I Stockholm har vi två skolor.

På Hällsboskolan Mälarhöjden
går de allra yngsta barnen.

På Hällsboskolan Kungsholmen
går elever från årskurs 2 till årskurs 10.

Så här söker du till Hällsboskolan

Det handlar inte alltid om
en språkstörning

Har ditt barn det svårt med språket
men ingen grav språkstörning?

Då har ditt barn ändå rätt till hjälp.

Det kan också få en anpassad lär-miljö.

Ditt barns förskola eller skola
kan ansöka om special-pedagogiskt stöd.

Personalen kan få hjälp att anpassa lärmiljön
så att den passar ditt barn.

Tipsa gärna personalen om en text
som vi har skrivit.

Den heter Arbeta med språkstörning
i förskola och skola
.

Läs mer

Publicerat onsdag 13 juli 2022