Illustration: En elev sitter vid sitt arbetsbord. Han tittar upp och en mängd symboler är kring hans huvud som om han tänker på formler.

För elev med grav språkstörning

Specialpedagogiska skolmyndigheten driver tre Hällsboskolor för elever med grav språkstörning. Vi tar emot elever från hela landet och erbjuder en anpassad lärmiljö med personal med hög specialpedagogisk kompetens. 

Tillgänglig utbildning med stöd i språk och kommunikation

Hällsboskolan har undervisning från förskoleklass till årskurs 10. Våra elever med grav språkstörning får en anpassad lärmiljö och mer tid för sitt lärande. Hos oss får eleverna, utifrån kunskapskraven i läroplanen för specialskolan, en undervisning som är anpassad efter deras individuella förutsättningar och behov. Det finns också möjlighet för vissa elever att läsa enligt grundsärskolans kursplaner. 

Grav språkstörning innebär att elevens språkförmåga är påtagligt nedsatt jämfört med jämnåriga. Flera språkliga domäner är påverkade, såväl impressiva som expressiva. Eleven behöver således stöd för att förstå och tolka språklig information samt att göra sig förstådd. Det erbjuder vi på Hällsboskolan. Vi har fokus på språk och kommunikation i alla situationer för högre måluppfyllelse. Våra lärmiljöer skapar möjligheter för våra elever att känna sig trygga, tro på sig själva och lyckas i sitt lärande.

Vem kan gå på Hällsboskolan? 

Hällsboskolan vänder sig till elever med grav språkstörning. Språkstörningen ska vara generell och påverka flera språkliga domäner, såväl impressiva som expressiva. En grav språkstörning innebär bland annat en diskrepans mellan verbala och icke-verbala förmågor. Det innebär också att barnet ska ha så omfattande svårigheter att förstå och att själv göra sig förstådd att det i hög grad påverkar lärandesituationen. Den språkliga begränsningen ska vara det framträdande problemet och inte endast en konsekvens av språkliga problem till följd av andra diagnoser.

I ansökan anger du om du vill att ditt barn ska gå på Hällsboskolan i Stockholm eller i Umeå. I Stockholm har vi Hällsboskolan Mälarhöjden och Hällsboskolan Kungsholmen. På Hällsboskolan Mälarhöjden tar vi emot de allra yngsta barnen. På Hällsboskolan Kungsholmen går elever från årskurs 2 till årskurs 10. 

Så här söker du till specialskolan och till förskoleklass vid specialskola. 

Det handlar inte alltid om en språkstörning

En språkstörning kan påverka olika områden: form, innehåll och användning. En grav språkstörning ska inte blandas ihop med andra språkliga svårigheter.  Om ditt barn har språkliga svårigheter men inte grav språkstörning har ditt barn ändå rätt till att få en anpassad lärmiljö. Ditt barns förskola eller skola kan ansöka om specialpedagogiskt stöd för att få hjälp med att anpassa lärmiljön efter ditt barns behov. Tipsa också gärna ditt barns förskola och skola om myndighetens skrift Arbeta med språkstörning i förskola och skola.

Publicerat onsdag 30 juni 2021