Illustration: En flicka sitter vid ett bord och tecknar med sin lärare

För elev som är döv eller har hörsel­nedsättning i kombination med utvecklingsstörning, intellektuell funktionsnedsättning

Specialpedagogiska skolmyndigheten driver Åsbackaskolan i Örebro. Skolan tar emot elever som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning, intellektuell funktionsnedsättning samt elever med medfödd eller tidigt förvärvad dövblindhet. Skolan har undervisning i en teckenspråkig miljö från förskoleklass upp till årskurs 10 och tar emot elever från hela landet.

Upplevelsebaserat lärande i en teckenspråkig miljö

Att ha elever som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning, intellektuell funktionsnedsättning ställer andra krav på kommunikation och hjälpmedel i lärmiljön. Elever som hör dåligt eller inget alls och har ytterligare funktionsnedsättning behöver kommunicera på fler än ett sätt. Svårigheter kan uppstå exempelvis i bemötande, förståelse, kommunikation och lärande. Detta ställer särskilda krav på lärmiljön. Exempelvis god visuell miljö, god ljudmiljö. Även kunskap hos personalen om användning av pedagogiska strategier, tekniska hjälpmedel, anpassade lärverktyg, olika kommunikationsmetoder, visuellt stöd och konkret språk i undervisningen.

En individuellt anpassad undervisning är viktig, men lika viktig är även den värdegrund och de attityder eleven möter i sin omgivning. På Åsbackaskolan erbjuder vi en lärmiljö där vi utgår från elevernas behov, förutsättningar och styrkor. Vi arbetar med upplevelsebaserat lärande som pedagogisk metod så att undervisningen blir mera konkret för våra elever. Vår personal är teckenspråkskunnig med hög specialpedagogisk kompetens om kombinationen av hörselnedsättning och utvecklingsstörning, intellektuell funktionsnedsättning samt tidig dövblindhet. 

Olika sätt att kommunicera på Åsbackaskolan

Att kunna kommunicera är en förutsättning för att kunna lära. För elever som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning, intellektuell funktionsnedsättning är det viktigt att kommunikationen fungerar och att skolan har ett kommunikativt utvecklande arbetssätt.

Eleverna behöver en lärmiljö som ger dem möjligheter att kommunicera och lära på olika sätt. Vi har personal med hög specialpedagogisk kompetens som undervisar och kommunicerar på svenskt teckenspråk. Vi använder också olika alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder för att ge elever stöd i kommunikation och utveckling. En viktig del i vårt pedagogiska arbete är att skapa en lärmiljö där varje elev får både utmaningar och stöd i sitt lärande. Det sker både i relation till ämneskunskaper och i sin språkliga, kommunikativa och sociala utveckling. 

Vem kan gå i specialskola?

Åsbackaskolan vänder sig till elever som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning, intellektuell funktionsnedsättning och elever med tidig dövblindhet.

Dövhet eller hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning, intellektuell funktionsnedsättning innebär att eleven förutom hörselnedsättning har en utvecklingsstörning, intellektuell funktionsnedsättning som medför svårigheter att tänka abstrakt och att minnas. Eleven har längre tid att lära sig och förstå olika saker och språkutvecklingen liksom rums- och tidsuppfattningen är ofta påverkad på olika sätt. 

Så här söker du till specialskolan och till förskoleklass vid specialskola.

Publicerat torsdag 18 mars 2021