Adnan och hans mamma tittar in i kameran.

På rätt skola når Adnan målen

Han förstod inte, hängde inte med, blev mobbad och ville till slut inte gå till skolan. I tredje klass började Adnan i stället på specialskolan Kristinaskolan i Härnösand.
– När jag kom hit såg jag alla elever med samma hörapparat som jag. Då ville jag börja direkt, säger Adnan Alhafez.

Adnan kommer från skolans luciatåg. Tärnor och tomtar rusar upp för trappan. Sen kommer Adnan. Han har redan hunnit byta om. Adnan har haft en hörselnedsättning sedan han föddes i Syrien för 13 år sedan. Första och andra klass gick han i grundskola här i Sverige, men det var ingen positiv upplevelse.

– Jag var alltid efter. Jag förstod inte mycket och hängde nästan aldrig med. Jag hade inget stöd. En gång hade vi utvecklingssamtal och jag klarade inte några av målen. Det gjorde mig ledsen. Det var ingen rolig känsla, säger Adnan.

Adnans mamma Nisreen Eshani nickar.

– Adnan är duktig. Han vill hänga med men förut fanns inget stöd, eller hjälpmedel som han behöver, säger hon.

Hon berättar att i stället för att leka med andra barn satt Adnan i fönstret och tittade på. En gång frågade Adnan läraren om hon inte kunde prata lite långsammare, men då fick han svaret att det blir för tråkigt för de andra eleverna. Och bland de andra eleverna fanns det heller ingen förståelse för Adnans hörselnedsättning.

– Jag blev mobbad. När jag fick veta att jag skulle börja i specialskola sa jag "om eleverna är snälla där så är det okej".

Svenskt teckenspråk som förstaspråk

Adnans mamma säger att samhället behöver kunskap. Det är en kunskap som hon ser på Kristinaskolan. Kristinaskolan är en av Specialpedagogiska skolmyndighetens specialskolor för elever som är döva eller har en hörselnedsättning. Specialskolorna lär ut samma saker som grundskolan gör, men på ett sätt som är anpassat till eleverna och deras förutsättningar. På Kristinaskolan finns till exempel teckenspråkiga lärare, lärare som Adnan tycker mycket om.

– När jag kom hit såg jag att alla kommunicerade med händerna. Hur gör de det? Jag tyckte att det var konstigt från början när jag inte förstod att det var ett språk. Sen blev jag intresserad och lärde mig snabbt. Teckenspråk är mitt förstaspråk men jag pratar svenska och arabiska också.

Och plötsligt fanns det inga hinder för Adnan längre. Han hängde med, han klarade kunskapsmålen, deltog i aktiviteter och lekte med kompisar.

– Jag kände mig som alla andra. Jag har aldrig blivit mobbad här och jag var väldigt motiverad att lära mig teckenspråk.

Både fotboll och innebandy

Nisreen har gått teckenspråksutbildning för föräldrar, TUFF.

– Adnan blev jätteglad när jag tecknade till honom första gången. Det är jättebra att det finns utbildningar för syskon och föräldrar. Vi använder teckenspråk när vi är i simhallen eller vid havet då han inte kan ha hörapparat.

Hon säger att Adnan har utvecklats mycket sedan han började på Kristinaskolan. Han har ett helt annat självförtroende och han har fått förutsättningar att lära sig. Han deltar i skolans aktiviteter och han spelar både fotboll och innebandy. Och framtidsplaner finns förstås.

– Jag ska gå gymnasium för elever med hörselnedsättning. Och så vill jag bli fotbollsproffs. Det är min dröm, säger Adnan.

Adnan når målen på special-skolan Kristina-skolan

13-åriga Adnan har nedsatt hörsel.
När han gick på låg-stadiet
förstod han inte, han hängde inte med.
Han blev mobbad och
till slut ville han inte gå till skolan.
I trean började Adnan i stället
på specialskolan Kristinaskolan i Härnösand.
– När jag kom hit såg jag alla elever
med samma hör-apparat som jag.
Då ville jag börja direkt,
säger Adnan Alhafez.

När vi träffar Adnan
kommer han från skolans lucia-tåg.
Tärnor och tomtar rusar upp för trappan.
Sen kommer Adnan.
Han har redan hunnit byta om.

Adnan har haft en hörsel-nedsättning
sedan han föddes i Syrien för 13 år sedan.
Han gick första och andra klass
i en grund-skola här i Sverige.
Det var ingen positiv upplevelse.

– Jag var alltid efter.
Jag förstod inte mycket och
hängde nästan aldrig med.
Jag hade inget stöd.
En gång hade vi utvecklings-samtal och
jag klarade inte några av målen.
Det gjorde mig ledsen.
Det var ingen rolig känsla,
säger Adnan.

Adnans mamma heter Nisreen Eshani.
Hon nickar.

– Adnan är duktig.
Han vill hänga med men
det fanns inget stöd förut.
Han fick inte de hjälp-medel
som han behöver,
säger Nisreen.

Hon berättar att i stället för att
leka med andra barn
satt Adnan i fönstret och tittade på.
En gång frågade Adnan läraren
om hon inte kunde prata lite långsammare.
Hon svarade att det blir för tråkigt
för de andra eleverna.
De andra eleverna hade
heller ingen förståelse för
Adnans hörselnedsättning.

– Jag blev mobbad.
När jag fick veta att jag skulle
börja i specialskola
sa jag okej.
Om eleverna är snälla där
så är det okej,
säger Adnan.

Svenskt tecken-språk
är Adnans första-språk

Adnans mamma säger att
samhället behöver kunskap.
På Kristinaskolan har de kunskap.
Kristinaskolan är en av
Specialpedagogiska skolmyndighetens
specialskolor för elever som är döva
eller elever som har en hörselnedsättning.
Specialskolorna lär ut
samma saker som grundskolan,
men de anpassar undervisningen till
eleverna och deras förutsättningar.
På Kristinaskolan finns det till exempel
tecken-språkiga lärare.
Adnan tycker om sina lärare.

– När jag kom hit såg jag att alla
kommunicerade med händerna.
Hur gör de det?
Jag tyckte att det var konstigt i början.
Jag förstod inte att det var ett språk.
Sen blev jag intresserad och lärde mig snabbt.
Teckenspråk är mitt förstaspråk
men jag pratar svenska och arabiska också.

Och plötsligt fanns det inga hinder för Adnan längre.
Han hängde med, han klarade kunskapsmålen,
han var med i aktiviteter och lekte med kompisar.

– Jag kände mig som alla andra.
Jag har aldrig blivit mobbad här.
Jag blev väldigt motiverad att lära mig teckenspråk.

Adnans mamma gick en
teckenspråks-kurs för föräldrar

Nisreen har gått teckenspråks-utbildning för föräldrar,
en kurs som kallas TUFF.

– Adnan blev jätte-glad när jag
tecknade till honom första gången.
Det är jätte-bra att det finns utbildningar
för syskon och föräldrar.
Vi använder teckenspråk när vi är
i sim-hallen eller vid havet.
Då kan han inte ha hörapparat.

Hon säger att Adnan har utvecklats mycket
sedan han började på Kristinaskolan.
Han har fått mycket bättre själv-förtroende.
Nu kan han lära sig i skolan.
Han deltar i skolans aktiviteter och
han spelar både fot-boll och inne-bandy.
Och så har han framtids-planer.

– Jag ska gå gymnasium
för elever med hörselnedsättning.
Och så vill jag bli fotbolls-proffs.
Det är min dröm,
säger Adnan.

Publicerat torsdag 18 mars 2021