Bilden visar pappa Niclas och sonen Jocke som medverkar i porträttet.

Första mötet med Hällsboskolan gav vårdnadshavarna hopp

Efter fem år i den kommunala grundskolan gick det inte längre. Niclas och hans fru såg att deras son Jocke inte var delaktig och knappt lärde sig något. Han hade inte heller lärt sig läsa. Då fick de tipset om Hällsboskolan. Det första mötet med Hällsboskolan gav dem hopp. Nu har Jocke gått ut Hällsboskolan och ska börja på gymnasiet.

"Jocke var knappt delaktig" 

På den kommunala grundskolan försökte personalen göra olika anpassningar för att det skulle fungera för Jocke. Trots det upplevde Niclas och hans fru att Jocke mest var i vägen i skolan. Med en språkstörning och autism behövde han en förutsägbar skolvardag med tydliga strukturer och mycket stöd. Det var svårt att få till i en klass med en lärare, en resurslärare och cirka 30 elever. Personalen gjorde vad de kunde, men det räckte inte. Lärmiljön var inte anpassad för Jockes behov.

– Jocke var knappt delaktig under lektionerna, hade sociala utmaningar och lärde sig knappt något, berättar Niclas. Han har talsvårigheter, så de andra hade svårt att uppfatta och förstå vad han sa. När han började i årskurs 5 hade han ännu inte lärt sig läsa. Vi såg hur han sakta började tappa intresset för skolan.

Fick tips om Hällsboskolan i Umeå

Niclas och hans fru var oroliga för Jocke och bokade ett möte med habiliteringen om hans svårigheter i skolan. Då fick de tipset om att besöka Hällsboskolan i Umeå. De kontaktade Hällsboskolan och fick ett möte med skolans specialpedagog Teresia Lonnakko, som idag är biträdande enhetschef. Samtalet hade fokus på Jockes behov och vårdnadshavarnas tankar om hur Hällsboskolan kan hjälpa Jocke.

– Mötet med Hällsboskolan gav oss hopp, berättar Niclas. Teresia frågade oss vad vi hade för mål. Vi svarade att vi hade ett enda mål: att Jocke skulle lära sig läsa. Han hade ju redan gått i grundskolan i fem år utan att ha lärt sig läsa. Vi tyckte att det var viktigt att han kunde läsa så att han kunde delta i samhället. Teresia frågade oss om vi inte hade fler mål. Det hade vi inte. Vi var bara nöjda om han kunde lära sig läsa.

"Vi vågade inte ens hoppas på att det skulle gå så här bra"

Nu började Niclas och hans fru äntligen hoppas på att det skulle gå bra för Jocke. På Hällsboskolan går det 6-9 elever i varje klass och det finns alltid personal med specialpedagogisk kompetens i klassrummet. Personalen känner eleverna väl och har utvecklat goda relationer med dem. Det underlättar för Jocke. Trots hans talsvårigheter kunde personalen på Hällsboskolan uppfatta och förstå vad han säger. Det har gjort att han utvecklats jättemycket som person och fått ett större självförtroende.

Efter ett och ett halvt år på Hällsboskolan lärde Jocke sig att läsa. Han har även uppnått många kunskapsmål, blivit bättre på mer tydliga verbala uttryck, klarar bättre av social närhet och har lärt sig hur han ska initiera en konversation med andra. Han behärskar dessutom engelska, som han har lärt sig genom att spela dataspel. När han spelar dataspel med sin klasskompis skriver han dessutom på engelska.

– Hans läsnivå motsvarar idag ungefär en sjätteklassare, det vill säga vid den ålder då han lärde sig läsa, förklarar Niclas. Även om han inte har uppnått godkända betyg är vi nöjda med den fantastiska utvecklingsresa som han har genomgått på Hällsboskolan. Han är duktig på många saker och har verkligen vuxit som person. Våra förväntningar har överstigits med råge. Vi vågade inte ens hoppas på att det skulle gå så här bra.

Anpassar undervisningen utifrån en förståelse om elevernas behov

Det som utmärker Hällsboskolan är deras pedagogik. Personalen har en enorm förståelse för elevernas behov och är duktiga på att orientera och ta reda på elevernas förmågor, styrkor och svårigheter. Utifrån detta anpassar de sin undervisning och elevernas lärmiljö så att alla elever kan lära och utvecklas.

– Jocke har här äntligen fått en undervisning som varit anpassad till hans och andra elevers behov, fortsätter Niclas. Han undervisas i en lugn lärmiljö utan mycket intryck, som gör att han koncentrerar sig bättre.

Jocke har fått tid att förstå olika aktiviteter i skolan

Vissa ämnen har varit jobbiga för Jocke. Jocke behöver tid att se hur en aktivitet ska utföras visuellt för att han ska förstå vad som förväntas av honom. Han har svårt för att hinna uppfatta hur en aktivitet ska göras om man bara visar en gång. Idrott har till exempel varit en utmaning. Då har idrottsläraren gjort Jocke till hjälplärare så att han tillsammans med läraren fått visa hur en aktivitet skulle gå till. När det var samma aktivitet på idrotten nästa gång deltog Jocke. Han hade blivit trygg i hur aktiviteten skulle gå till. Samma metod har även använts i ämnet hemkunskap. 

– Det är verkligen en fantastisk metod de har använt, tycker Niclas. Det har gjort att hans självförtroende vuxit. Jag ser gång på gång hur personalen satsar på att skapa tillitsfulla relationer med eleverna, förstår deras behov och anpassar undervisningen efter det. Egentligen skulle vi behöva fler Hällsboskolor i Sverige och inte som idag enbart i Stockholm och Umeå.

Niclas och hans fru är verkligen nöjda med Hällsboskolan. De har upplevt en fin och lyhörd dialog med lärare, rektor och alla andra personal på Hällsboskolan. Niclas har även engagerat sig i Hällsboskolans föräldraråd och i myndighetens nationella föräldraråd samt varit det nationella föräldrarådets utsedda representant i myndighetens intresseråd.

Nu ska Jocke börja på gymnasiet

Nu har Jocke gått ut årskurs 10 och ska till höst börja på individuellt alternativ (IMA) på Midgårdsskolan, en kommunal gymnasieskola i Umeå. Hällsboskolan har hjälpt till med att förbereda Jocke så mycket som möjligt inför övergången till gymnasieskolan. Jocke har under sitt sista år på Hällsboskolan besökt Midgårdsskolan 3-4 gånger inför gymnasiestarten. Hällsboskolan har även delat med sig sina arbetssätt och metoder som har fungerat bra för Jocke.

- Det känns verkligen tryggt att Hällsboskolan bidrar med sina kompetenser och erfarenheter till Midgårdsskolan så att Jocke får en trygg övergång, avslutar Niclas. Vi är evigt tacksamma för det Hällsboskolan har gett Jocke.

Publicerat torsdag 25 februari 2021