Bilden visar pappa Niclas och sonen Jocke som medverkar i porträttet.

Första mötet med Hällsboskolan gav vårdnadshavarna hopp

Efter fem år i den kommunala grundskolan gick det inte längre. Niclas och hans fru såg att deras son Jocke inte var delaktig och knappt lärde sig något. Han hade inte heller lärt sig läsa. Då fick de tipset om Hällsboskolan. Det första mötet med Hällsboskolan gav dem hopp. Nu har Jocke gått ut Hällsboskolan och ska börja på gymnasiet.

"Jocke var knappt delaktig" 

På den kommunala grundskolan försökte personalen göra olika anpassningar för att det skulle fungera för Jocke. Trots det upplevde Niclas och hans fru att Jocke mest var i vägen i skolan. Med en språkstörning och autism behövde han en förutsägbar skolvardag med tydliga strukturer och mycket stöd. Det var svårt att få till i en klass med en lärare, en resurslärare och cirka 30 elever. Personalen gjorde vad de kunde, men det räckte inte. Lärmiljön var inte anpassad för Jockes behov.

– Jocke var knappt delaktig under lektionerna, hade sociala utmaningar och lärde sig knappt något, berättar Niclas. Han har talsvårigheter, så de andra hade svårt att uppfatta och förstå vad han sa. När han började i årskurs 5 hade han ännu inte lärt sig läsa. Vi såg hur han sakta började tappa intresset för skolan.

Fick tips om Hällsboskolan i Umeå

Niclas och hans fru var oroliga för Jocke och bokade ett möte med habiliteringen om hans svårigheter i skolan. Då fick de tipset om att besöka Hällsboskolan i Umeå. De kontaktade Hällsboskolan och fick ett möte med skolans specialpedagog Teresia Lonnakko, som idag är biträdande enhetschef. Samtalet hade fokus på Jockes behov och vårdnadshavarnas tankar om hur Hällsboskolan kan hjälpa Jocke.

– Mötet med Hällsboskolan gav oss hopp, berättar Niclas. Teresia frågade oss vad vi hade för mål. Vi svarade att vi hade ett enda mål: att Jocke skulle lära sig läsa. Han hade ju redan gått i grundskolan i fem år utan att ha lärt sig läsa. Vi tyckte att det var viktigt att han kunde läsa så att han kunde delta i samhället. Teresia frågade oss om vi inte hade fler mål. Det hade vi inte. Vi var bara nöjda om han kunde lära sig läsa.

"Vi vågade inte ens hoppas på att det skulle gå så här bra"

Nu började Niclas och hans fru äntligen hoppas på att det skulle gå bra för Jocke. På Hällsboskolan går det 6-9 elever i varje klass och det finns alltid personal med specialpedagogisk kompetens i klassrummet. Personalen känner eleverna väl och har utvecklat goda relationer med dem. Det underlättar för Jocke. Trots hans talsvårigheter kunde personalen på Hällsboskolan uppfatta och förstå vad han säger. Det har gjort att han utvecklats jättemycket som person och fått ett större självförtroende.

Efter ett och ett halvt år på Hällsboskolan lärde Jocke sig att läsa. Han har även uppnått många kunskapsmål, blivit bättre på mer tydliga verbala uttryck, klarar bättre av social närhet och har lärt sig hur han ska initiera en konversation med andra. Han behärskar dessutom engelska, som han har lärt sig genom att spela dataspel. När han spelar dataspel med sin klasskompis skriver han dessutom på engelska.

– Hans läsnivå motsvarar idag ungefär en sjätteklassare, det vill säga vid den ålder då han lärde sig läsa, förklarar Niclas. Även om han inte har uppnått godkända betyg är vi nöjda med den fantastiska utvecklingsresa som han har genomgått på Hällsboskolan. Han är duktig på många saker och har verkligen vuxit som person. Våra förväntningar har överstigits med råge. Vi vågade inte ens hoppas på att det skulle gå så här bra.

Anpassar undervisningen utifrån en förståelse om elevernas behov

Det som utmärker Hällsboskolan är deras pedagogik. Personalen har en enorm förståelse för elevernas behov och är duktiga på att orientera och ta reda på elevernas förmågor, styrkor och svårigheter. Utifrån detta anpassar de sin undervisning och elevernas lärmiljö så att alla elever kan lära och utvecklas.

– Jocke har här äntligen fått en undervisning som varit anpassad till hans och andra elevers behov, fortsätter Niclas. Han undervisas i en lugn lärmiljö utan mycket intryck, som gör att han koncentrerar sig bättre.

Jocke har fått tid att förstå olika aktiviteter i skolan

Vissa ämnen har varit jobbiga för Jocke. Jocke behöver tid att se hur en aktivitet ska utföras visuellt för att han ska förstå vad som förväntas av honom. Han har svårt för att hinna uppfatta hur en aktivitet ska göras om man bara visar en gång. Idrott har till exempel varit en utmaning. Då har idrottsläraren gjort Jocke till hjälplärare så att han tillsammans med läraren fått visa hur en aktivitet skulle gå till. När det var samma aktivitet på idrotten nästa gång deltog Jocke. Han hade blivit trygg i hur aktiviteten skulle gå till. Samma metod har även använts i ämnet hemkunskap. 

– Det är verkligen en fantastisk metod de har använt, tycker Niclas. Det har gjort att hans självförtroende vuxit. Jag ser gång på gång hur personalen satsar på att skapa tillitsfulla relationer med eleverna, förstår deras behov och anpassar undervisningen efter det. Egentligen skulle vi behöva fler Hällsboskolor i Sverige och inte som idag enbart i Stockholm och Umeå.

Niclas och hans fru är verkligen nöjda med Hällsboskolan. De har upplevt en fin och lyhörd dialog med lärare, rektor och alla andra personal på Hällsboskolan. Niclas har även engagerat sig i Hällsboskolans föräldraråd och i myndighetens nationella föräldraråd samt varit det nationella föräldrarådets utsedda representant i myndighetens intresseråd.

Nu ska Jocke börja på gymnasiet

Nu har Jocke gått ut årskurs 10 och ska till höst börja på individuellt alternativ (IMA) på Midgårdsskolan, en kommunal gymnasieskola i Umeå. Hällsboskolan har hjälpt till med att förbereda Jocke så mycket som möjligt inför övergången till gymnasieskolan. Jocke har under sitt sista år på Hällsboskolan besökt Midgårdsskolan 3-4 gånger inför gymnasiestarten. Hällsboskolan har även delat med sig sina arbetssätt och metoder som har fungerat bra för Jocke.

- Det känns verkligen tryggt att Hällsboskolan bidrar med sina kompetenser och erfarenheter till Midgårdsskolan så att Jocke får en trygg övergång, avslutar Niclas. Vi är evigt tacksamma för det Hällsboskolan har gett Jocke.

Jockes föräldrar är jätte-nöjda med Hällsboskolan

Jocke har språk-störning och autism.

Det gick inte bra för honom i skolan.

Föräldrarna blev oroliga.

Jocke var inte delaktig och

han lärde sig nästan ingenting.

Efter fem år i grund-skolan kunde han

fortfarande inte läsa.

 

Då fick föräldrarna tips om Hällsboskolan.

Redan första gången de var där

fick de nytt hopp.

Nu har Jocke gått ut Hällsboskolan

och ska börja på gymnasiet.

Den vanliga grundskolan

funkade inte för Jocke

Jocke gick i flera år på en kommunal skola.

Personalen där försökte göra olika anpassningar

för att det skulle fungera för honom.

Ändå upplevde Jockes föräldrar att

han mest var i vägen i skolan.

 

– Jocke var knappt delaktig på lektionerna.

Det var svårt med kamraterna och så.

Han lärde sig knappt något,

säger Jockes pappa.

 

Jockes pappa heter Niklas.

 

Jocke behöver mycket stöd.

Han behöver veta från början

hur skol-dagen kommer att vara.

Det måste vara tydligt.

Men det är svårt att få till det

när det är 30 elever i klassen.

Läraren och resurs-läraren

gjorde vad det kunde

men det räckte inte.

Lär-miljön var inte anpassad

för Jockes behov.

 

– Jocke har tal-svårigheter.

De andra hade svårt att förstå vad han sa.

När Jocke började i årskurs 5

hade han ännu inte lärt sig läsa.

Vi såg hur han började tappa intresset för skolan,

säger Niklas.

 

De fick tips om Hällsboskolan i Umeå

Jockes pappa och mamma var oroliga för Jocke.

De bokade därför ett möte med habiliteringen.

De ville tala om Jockes svårigheter i skolan.

Det var där de fick tipset att

besöka Hällsboskolan i Umeå.

 

De tog kontakt med Hällsboskolan.

Där fick de träffa skolans special-pedagog.

Hon heter Teresia Lonnakko.

Teresia är idag biträdande enhets-chef.

 

På mötet talade de om Jocke.

Föräldrarna berättade om hans behov.

Hur skulle Hällsboskolan kunna hjälpa Jocke?

 

– Mötet med Hällsboskolan gav oss hopp,

säger Niklas.

 

Teresia frågade vad de hade för mål.

 

 Vi svarade att vi hade ett enda mål:

att Jocke skulle lära sig läsa.

Han hade ju redan gått fem år i

grundskolan utan att ha lärt sig läsa.

Vi tyckte att det var viktigt att kunna läsa.

Den som kan läsa kan delta i samhället.

 

Teresia frågade om de inte hade fler mål.

Det hade de inte.

 

 Vi var nöjda om han kunde lära sig läsa,

säger Niklas.

 

Nu kan Jocke läsa och har vuxit som person

Mötet med Teresia kändes bra.

Jockes föräldrar började äntligen hoppas på

att det ska gå bra för Jocke.

Och det har det gjort också.

 

Klasserna på Hällsboskolan är små,

bara sex till nio elever i varje klass.

Det finns alltid personal som har

specialpedagogisk kompetens.

Personalen känner eleverna bra.

De skapar goda relationer med dem.

Det gör det lättare för Jocke.

 

Personalen på Hällsboskolan

förstod och uppfattade vad Jocke sa.

Det har gjort att han har utvecklats jätte-mycket.

Han har utvecklats som person

och har fått ett bättre själv-förtroende.

Och han talar mycket bättre nu.

Han har lärt sig hur man börjar ett

samtal med andra.

 

Efter ett och ett halvt år på Hällsboskolan

lärde Jocke sig att läsa.

Han har uppnått många kunskaps-mål.

Han klarar bättre av närheten till andra.

Dessutom har han blivit bättre på engelska.

Det har han lärt sig genom att spela data-spel.

När han spelar med sin klass-kompis

skriver han på engelska, till och med.

 

– Jocke läser idag ungefär som en sjätte-klassare.

Han har inte fått godkända betyg

men vi är ändå nöjda.

Han har utvecklats fantastiskt mycket

på Hällsboskolan,

säger pappa Niklas.

 

Var Hällsboskolan lika bra som ni hoppades?

 Det är mycket bättre än vi trodde.

Jocke är duktig på många saker nu.

Han har verkligen vuxit som person.

Vi vågade inte ens hoppas på

att det skulle gå så här bra.

 

Personalen på Hällsboskolan förstår

vad eleverna behöver

Det som är speciellt med Hällsboskolan

är deras pedagogik.

Personalen har en enorm förståelse

för elevernas behov.

De är duktiga på att ta reda på

vad varje elev är bra på,

och vad eleven behöver hjälp med.

Sen anpassar de sin undervisning till det.

De anpassar också lär-miljön.

Alla elever ska kunna lära och utvecklas.

 

– Jocke har äntligen fått undervisning

som har varit anpassad till hans behov.

Lärmiljön är lugn.

Det är inte för många intryck.

Det gör att han koncentrerar sig bättre,

säger Niklas.

 

Jocke har fått tid att förstå

Vissa ämnen har varit jobbiga för Jocke.

Han behöver tid för att förstå hur han ska göra.

Han behöver se hur andra gör.

Och det funkar inte att bara visa en gång.

 

Idrott har till exempel varit svårt för Jocke.

Men de har hittat ett bra sätt.

Jocke har fått hjälpa idrotts-läraren.

Han och läraren har visat de andra eleverna

hur en aktivitet går till.

De har gjort det tillsammans.

På det sättet lär sig Jocke hur man gör.

 

Sen har Jocke varit med de andra i klassen

när de har haft samma aktivitet igen.

Då känner han sig trygg.

Han vet att han kan.

 

Så här har de gjort på hem-kunskapen också.

 

– Det är verkligen en fantastisk metod.

Jockes själv-förtroende har vuxit.

Jag ser gång på gång hur personalen

skapar bra relationer med eleverna.

Eleverna vågar lita på personalen.

Personalen förstår elevernas behov.

De anpassar undervisningen efter det,

säger Niklas.

 

Niclas och hans fru är verkligen nöjda

med Hällsboskolan.

De tycker att lärarna, rektorn och

alla andra i personalen verkligen lyssnar.

Det går verkligen att tala med dem.

 

Niclas har varit med i föräldra-rådet

på Hällsboskolan.

Han har också gått med i

myndighetens nationella föräldraråd.

Han blev vald till representant i

myndighetens intresse-råd.

 

– Egentligen skulle vi behöva

fler Hällsboskolor i Sverige.

Inte bara i Stockholm och Umeå,

säger Niklas.

 

Nu ska Jocke börja på gymnasiet

Nu har Jocke gått ut årskurs 10.

I höst ska han börja på en

kommunal gymnasie-skola i Umeå.

Den heter Midgårdsskolan.

Där ska han gå IMA.

IMA = individuellt alternativ.

 

Jocke har förberett sig inför

att han ska börja gymnasiet.

Hällsboskolan har hjälpt till med det.

Jocke har varit på Midgårdsskolan

tre eller fyra gånger

under sitt sista år på Hällsboskolan.

Hällsboskolan har delat med sig

av sina arbets-sätt till Jockes nya skola.

De har berättat om metoder

som har fungerat bra för Jocke.

 

– Det känns verkligen tryggt.

Nu kan Jocke få en trygg övergång

till gymnasiet.

Vi är jätte-tacksamma för det som

Hällsboskolan har gjort för Jocke,

säger pappa Niklas.

 

____

Publicerat torsdag 18 mars 2021