Elever och vårdnadshavare om specialskolan

Här har vi samlat olika intervjuer, artiklar och filmer där våra elever och deras vårdnadshavare delar med sig hur de har upplevt specialskolan.

Adnan och Adnans mamma syns i bild. De sitter tillsammans i en trappa.

På rätt skola når Adnan målen

Adnan och Adnans mamma berättar om före och efter Adnan började på Kristinaskolan och lärde sig teckenspråk. 

Vänerskolan var ett självklart val

Så här tycker elever som bytt från grundskola till specialskola

Två speciallärare har gjort en studie om hur elever som är döva eller har hörselnedsättning upplever att gå från en auditivt orienterad till en visuellt orienterad skolmiljö. 

Studien: "Jag känner mig mer hemma i dövvärlden även om jag kan prata" - Ungdomars erfarenheter av att byta från en auditivt orienterad till en visuellt orienterad skolmiljö

En man och en kvinna står bakom en pojke i rullstol. Alla ler på bilden.

"Välj en skola där ditt barn kan utvecklas"

Tobias och hans familj berättar om varför de valde Ekeskolan. (PDF-dokument, 2 MB) Reportage från tidningen Föräldrakraft, nummer två 2013.

Möt tvåspråkiga Alex, tidigare elev på Östervångsskolan
Vilket språk använder våra elever - svenskt teckenspråk eller svenska?
Lite mer om tvåspråkighet
Publicerat torsdag 18 mars 2021