Ulf Hanson

Idag får alla elever på Vänerskolan både språk och kunskaper – det fick Ulf inte när han var elev

Ulf Hanson arbetar sedan 2006 på Vänerskolan och har tidigare gått på Vänerskolan. När han själv var elev lärde han sig tala, men fick inga kunskaper om olika ämnen. Idag får alla elever kunskaper om olika ämnen i undervisning på svenskt teckenspråk på Vänerskolan.

När Ulf Hanson själv gick på Vänerskolan som elev 1965-1975 var skolan ett internat. Han bodde på skolan söndagar-fredagar.

- På min tid var målet med undervisningen att vi skulle lära oss tala, förklarar Ulf. Det kallas för oralism. Jag lärde mig inte betydelsen av ord och fick inga kunskaper om olika ämnen. När jag uttalade ett ord rätt fick jag en klapp på huvudet. Men jag fattade inte betydelsen av det jag lärde mig att tala. Men på rasterna fick jag kommunicera med mina kamrater på svenskt teckenspråk.

Även om Ulf lärde sig tala bra så började hans utbildning på riktigt när han var 16. Då mötte han det riktiga livet efter skolan.  

- Det är annorlunda idag, fortsätter Ulf. Idag får eleverna både kommunicera på svenskt teckenspråk i lektionerna och lära sig olika saker som jag aldrig lärt mig i skolan.

Medveten satsning för att stärka den teckenspråkiga miljön

Innan Ulf började arbeta på Vänerskolan 2006 hade han arbetat som teckenspråkslärare på Manillaskolan i sex år. Han gick från en fullt teckenspråkig skola till en blandad språklig miljö på Vänerskolan. Inte alla personal behärskade svenskt teckenspråk och det var mycket svenskpåverkat teckenspråk och tal blandat med teckenspråk. Idag tycker Ulf att den teckenspråkiga miljön har utvecklats väldigt mycket tack vare skolledningens medvetna och självklara satsning på kompetensutveckling i svenskt teckenspråk hos skolpersonalen.

- Här finns också en naturlig och välfungerande samarbetskultur mellan personal som är döva och hörande, förklarar Ulf. Jag är resurspersonal och fungerar som ett språkstöd till lärare som håller på att lära sig svenskt teckenspråk. Min roll är att stötta läraren i sin undervisning och att förklara på genuint teckenspråk om elever inte förstår det läraren säger. Jag anpassar också språket till läraren om läraren inte förstår vad eleverna säger.

Att använda språkstöd i undervisning har bidragit till att en del nya lärare utvecklats enormt mycket i svenskt teckenspråk på kort tid.

Viktigt att se helheten när det gäller teckenspråk

Ulf menar att det är viktigt att Vänerskolan har personal som är döva som kan utveckla och stärka teckenspråkskompetensen hos lärare och annan pedagogisk personal.

- Med personal som är döva får personal lära sig teckenspråk med rätt språklig nivå och forminnehåll, förklarar Ulf. Personal som inte har svenskt teckenspråk som första språk tenderar att fastna vid översättningar av ord till tecken snarare än att sätta ordet i sitt sammanhang. I teckenspråk är det viktigt att se helheten. Ett ord kan tecknas på olika sätt beroende på i vilket sammanhang det sätts in i. Om man bara fokuserar på att översätta ord till tecken riskerar man att teckna fel när det sätts in i fel sammanhang och då kan elever missförstå.

En levande dialog om den teckenspråkiga miljön

På Vänerskolan finns också en levande dialog om hur skolan kan utveckla den teckenspråkiga miljön. Hur personal och skolledningen ser på teckenspråk påverkar hur den teckenspråkiga miljön blir i verkligheten tycker Ulf.

– Till exempel utvärderar vi om det teckenspråk som används i klassrummet är genuint teckenspråk eller om det är ett svenskpåverkat teckenspråk, berättar Ulf. Vi utvärderar om elever verkligen kan förstå det teckenspråk som läraren använder. Det är viktigt att se vilka behov eleverna har. Så vi har en dialog hela tiden om hur det fungerar och vad som kan bli bättre.

Värdefullt med samarbete med föräldraförening och teckenspråksutbildning

Ulf berättar vidare att Vänerskolan har ett väldigt bra samarbete med föräldraföreningen DHB Västra och deras verksamhet med teckenspråksutbildning för föräldrar (TUFF). TUFF-verksamheten hyr lokaler av Vänerskolan och har teckenspråksutbildning för föräldrar under flera veckor under läsåret.

- Det är värdefullt att TUFF finns här på Vänerskolan, tycker Ulf. De får se skolverksamheten och möta den teckenspråkiga miljön när de är här. De flesta vårdnadshavarna som har gått TUFF här väljer att söka plats på Vänerskolan för sitt barn.

Ulf är också aktiv i Vänersborgs Teckenspråksförening och Ungdomsförening Viljan vars verksamhet finns i byggnaden ”Hörnet” som ligger runt hörnet vid Vänerskolan. Ungdomsföreningen Viljan äger lokalerna. Här har TUFF också sin barnpassningsverksamhet och hyr lokaler av ungdomsföreningen.  

- En del av våra elever brukar komma på våra aktiviteter på kvällarna i Hörnet, avslutar Ulf. Det är viktigt att våra elever även får möjlighet att möta på den teckenspråkiga miljön när de inte är i skolan.

Publicerat fredag 2 oktober 2020