Bilden visar lärare som sitter på en bänk och undervisar elever.

Linda möter varje elev där de är på Hällsboskolans fritidshem

Linda Wallgren har länge arbetat som fritidspedagog men började på Hällsboskolan för cirka fem år sedan. Linda och hennes kollegor har ledorden ”Tid, Tydlighet, Trygghet och Tillgänglighet” i verksamheten för att stödja eleverna i deras sociala utveckling.

Hällsboskolan Umeå är en liten skola med cirka 60 elever som erbjuder en trygg och utvecklande miljö för elever med grav språkstörning. På skolan känner all personal och elever varandra och fritidspedagogerna finns alltid nära eleverna mer eller mindre under hela dagen.

- Det gör att våra elever kan utvecklas mycket här, förklarar Linda. Vi delar också skolgård med en friskola så våra elever har möjlighet att träffa andra elever på skolgården. Till exempel samarbetade båda skolornas fritidspedagoger när det var fritidshemmens dag för en gemensam upplevelse med olika aktiviteter.

Linda började arbeta på Hällsboskolan av en ren slump. Hon trivdes bra på sitt tidigare jobb och hade egentligen inga planer på att byta jobb.

- Men när jag fick syn på annonsen lockades jag direkt att söka, berättar Linda. Jag har alltid tyckt om att arbeta med elever som utmanar mig och tvingar mig att utvecklas ytterligare i min yrkesroll.

Nu har Linda arbetat på Hällsboskolan i nästan fem år och trivs jättebra. Hon tycker att det är en mycket trevlig arbetsplats som hela tiden ger henne möjlighet att utveckla sig själv och prova olika pedagogiska strategier.

Möter varje elev där de är med olika pedagogiska strategier

På Hällsboskolan har personalen en stor kunskap om språkstörning och är bra på att möta varje elev och stödja dem i deras utveckling. Eleverna har tillgång till många pedagogiska hjälpmedel och visuellt stöd är en självklarhet.

- I vårt dagliga arbete tänker jag och mina kollegor mycket på våra elever och hur vi på bästa sätt kan stödja och hjälpa dem att utvecklas, förklarar Linda.

Hällsboskolan arbetar ständigt med att anpassa och utveckla lärmiljöerna för att ge eleverna förutsättningar att lära och utvecklas. Personalen jobbar nära elever i både lärande- och leksituationer.

- Vi stödjer eleverna i olika språkliga och sociala situationer, fortsätter Linda. Till exempel har vi alltid ögonkontakt med eleverna när vi kommunicerar, använder TSS (tecken som stöd) och talar i lugnt tempo samt ”skalar bort” onödiga ord.

Tid, tydlighet, trygghet och tillgänglighet är fritidshemmets grundstenar

På Hällsboskolans fritidshem arbetar fritidspersonalen efter fyra grundstenar: tid, tydlighet, trygghet och tillgänglighet.

- Det är viktigt att våra elever känner sig trygga och vet vad som ska hända, förklarar Linda. Därför arbetar vi hela tiden med att tydliggöra vad en leksituation går ut på, ge elever tid att förstå en lek och att alla ska ha möjlighet att vara delaktiga i leken. När alla har fått tid att förstå och är trygga i vad leken går ut på blir lärmiljön tillgänglig. Vi arbetar hela tiden med detta. Det är ingen quick fix, utan får ta den tid som behövs.

Bland annat finns en aktivitetstavla på fritidshemmet, där elever kan se vad som sker under skoldagen. På aktivitetstavlan finns information om vem som öppnar, vem som stänger, vilka grupper eleverna är med i och vad det är för aktiviteter under dagen.

- När vi började med aktivitetstavlan för ett par år sen såg vi hur tavlan gjorde en enorm skillnad för våra elever, berättar Linda. Med aktivitetstavlan får eleverna en överblick över dagen vilket leder till ökad trygghet.

Personal stödjer elever i leksituationer

Ibland kan elever uppleva att det är svårt att delta och förstå leksituationer under raster och på fritids. Vad Linda och hennes kollegor gör är att hjälpa elever in i olika lekar och aktiviteter.

- Vi hade en elev som hade svårt att delta i lekar och var ofta i konflikt med andra elever, förklarar Linda. Vi visste att eleven var väldigt intresserad av bilar så vi använde oss av det. Vi hittade på en helt ny billek, där vi innan tänkt på hur det skulle kunna bli tydligt, inbjudande och tryggt för eleven. Jag föreslog, förklarade och bjöd in till leken. Eleven nappade på idén och vi började leka och köra i våra fantasi-bilar.  Jag ställde olika frågor om elevens bil som hen fick svara på och leken blev väldigt levande och rolig. Det var en enkel, tydlig lek utan svåra regler och med enkel kommunikation.

Det hela fick många positiva effekter. Eleven visste vad hen kunde välja att göra på rasten, därmed blev det tryggt och ett lugn även inför rastsituationen. Snart började eleven bjuda in andra elever och fråga om de ville vara med. Vips så blev det en rolig lek för många andra också. Leken var dessutom lätt att gå in i och ur utan att den behöver avslutas, man kan leka två eller tio tillsammans.

- Även nu kan vi se att om det blir för svårt för eleven att delta i andra lekar har hen alltid möjlighet att gå tillbaka till billeken som är trygg och tydlig, fortsätter Linda.

Följer en klass under skoldagen

Som fritidspedagog arbetar Linda även i en klass under skoldagen och ansvarar för aktiviteter under raster och på fritids. Eftersom hon är delaktig i vad eleverna gör under dagen utvecklar hon goda relationer med dem. Hon ser hur det går för dem under skoldagen och vad de har jobbat med i skolan. Detta kan hon sen väva in i eftermiddagens fritidstid med eleverna.

- Som fritidspedagog är det viktigt att jag kan stötta våra elever på deras sociala nivå och stödja dem i deras sociala och språkliga utveckling. Vi arbetar mycket med stöd i kommunikation.

Linda trivs jättebra på Hällsboskolan och avslutar med:

- Vi gör ett viktigt jobb här och jag ser vilken skillnad vi gör för våra elever. Jag tycker att vi har en riktigt bra skol- och fritidsverksamhet för skolans målgrupp. Det bästa med jobbet är att det ger mig så mycket glädje att jag faktiskt alltid är glad på jobbet.

 

Publicerat fredag 2 oktober 2020