Andreas Svensson, tidigare lärare på Vänerskolan.

Andreas utvecklar sina elevers språk i träslöjden

Andreas Svensson har jobbat som lärare på Vänerskolan i drygt 20 år och brinner för att möta elever där de är. I ämnet träslöjd, som han undervisar i, försöker han ständigt uppmuntra sina elevers intressen och samtidigt utveckla deras språk. Han menar att det lättaste att motivera en elev är när en elev får göra det hen är intresserad av.

På Vänerskolan får elever som är döva eller har hörselnedsättning tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö. Här arbetar personal som är döva, har hörselnedsättning eller är hörande. Vissa har svenskt teckenspråk som första språk, andra har lärt sig svenskt teckenspråk senare i livet medan andra lärde sig svenskt teckenspråk först när de började arbeta på Vänerskolan.

Har lärt sig mycket från kollegor som är döva

- När jag började här för drygt 20 år sen kunde jag inget teckenspråk, berättar Andreas. Jag fick mycket teckenspråksutbildning och språkstöd under de första åren för att utvecklas i svenskt teckenspråk.

Att Andreas inte kunde teckenspråk i början märks inte under intervjun. Han behärskar teckenspråk fullt ut och det märks att han älskar att arbeta på Vänerskolan.

- Jag har lärt mig väldigt mycket från mina kollegor som är döva, både vad gäller teckenspråk och dövkultur, berättar Andreas vidare. De är viktiga språkliga förebilder för mig. När jag har frågor om tecken till olika begrepp så är det dem jag vänder mig till. Samtidigt är det också viktigt att det finns hörande personal, som också kan vara språkliga förebilder till våra elever. Det finns elever med hörselnedsättning som har talad svenska som förstaspråk och som behöver utveckla sitt teckenspråk. De får på så sätt möjlighet att både kommunicera på talad svenska och teckenspråk med hörande vuxna, som kan förklara mellan språken.

Möter elever där de är

Andreas tycker att det är viktigt att möta eleverna där de är och att se till att stimulera deras kreativitet, så att de får göra något som de tycker är roligt, samtidigt som det de gör är kopplade till läroplanen och kursplanen.

- I slöjden är alla elever aktiva i sitt eget lärande, säger Andreas. De får välja områden som de vill lära sig och att arbeta självständigt. Det är annorlunda i teoretiska ämnen, där elever inte alltid kan välja det de vill göra. Här har jag möjlighet att uppmuntra elevers intressen och att samtidigt koppla det till målen i läroplanen. Då blir elever mera motiverade.

Andreas lär sig också från sina elevers projekt

Andreas dokumenterar sina elevers projekt genom att fota och filma deras arbete med sin iPad, som han visar som inspiration till andra elever i andra årskurser. På frågan om den svåraste utmaningen som Andreas fått i träslöjden svarar han blixtsnabbt: När en elev ville bygga en racerratt.

- Eleven var väldigt intresserad av racerbilar och ville absolut bygga en racerratt, skrattar Andreas. Det blev en väldigt rolig utmaning, en utmanande process där både jag och eleven lärde oss väldigt mycket.

Eleven skulle snickra en cirkelformad ratt av trä, som var omständligt att göra. Till racerratten behövdes även en stålkonstruktion för att kunna skruva fast ratten till en bil. På slöjden fanns ingen möjlighet att gjuta metall till ratten, så Andreas behövde hjälp utifrån.  

- Då kom jag på att jag hade en bekant som arbetade med CAD-design, där han bland annat arbetade med metallkonstruktioner, berättar Anders vidare. Så det slutade med att det blev ett spännande studiebesök för hela klassen, där våra elever fick inspiration kring detta yrke samtidigt som eleven fick sin stålkonstruktion till ratten.

Språkutvecklande arbetssätt även i träslöjden

För Andreas är det självklart att eleverna även ska utveckla sitt språk i träslöjden, även om det är ett praktiskt ämne. I slöjden är ett av målen i kursplanen att eleverna ska dokumentera sitt arbete.   

- Med min bakgrund som svenska- och SO-lärare har det varit naturligt för mig att arbeta med olika svenska begrepp och förklara vad de betyder på teckenspråk, förklarar Andreas. Det gör jag även i träslöjden. Vad är då inte bättre om elever inte samtidigt också utvecklar sina läs- och skrivförmågor såväl som slöjdrelaterade begrepp och kopplar det till vad de har lärt sig praktiskt? Det är också begrepp som vi inte normalt använder i vardagen och som våra elever inte skulle lära sig annars.

Eleverna i träslöjden får dokumentera sitt arbete genom att skriva på svenska, förklara hur hen har gjort, lära sig olika begrepp och göra en redovisning på svenskt teckenspråk, eller talad svenska om eleven föredrar det, för olika klasser. På så sätt utvecklas elevens språk och eleven får en fördjupning i det hen har lärt sig. Andra elever får också ta del av elevens arbete som inspiration.  

Speciellt att arbeta på Vänerskolan

Andreas avslutar med att det är något speciellt att arbeta på Vänerskolan. På skolan går elever som förutom att vara döva eller ha hörselnedsättning även har andra funktionsnedsättningar eller svårigheter.

- Våra elever är vana vid att alla är annorlunda, så det är inget märkvärdigt här, menar Andreas. Jag tycker att våra elever välkomnar alla och är mycket snälla mot varandra. Miljön här är mycket välkomnande och accepterande. Det är ju också därför jag trivs jättebra här. Att det är en bra miljö för elever beror nog till stor del på hur vi i personalen är mot varandra. Jag upplever att vi har ett mycket fint medarbetarskap där vi alltid hjälper varandra och har en bra dialog kring hur vi kan utveckla våra elever. Jag tror att det har en väldigt positiv effekt hos våra elever.

Publicerat fredag 2 oktober 2020