Teckenspråk för elever som är döva eller har en hörselnedsättning

Du som är döv eller har en hörselnedsättning och går i skola på din hemort kan få komma till specialskolan för att lära dig svenskt teckenspråk, träffa kompisar och få undervisning i en teckenspråkig miljö.

Deltidsutbildning, teckenspråksveckor och läger

Våra regionala specialskolor har olika erbjudanden för elever som är döva eller har en hörselnedsättning. Några skolor erbjuder deltidsutbildning, där eleven får komma till specialskolan med jämna mellanrum under läsåret för att få undervisning i olika skolämnen i en teckenspråkig miljö. Andra skolor erbjuder teckenspråksveckor och läger, där fokus ligger på undervisning i ämnet svenskt teckenspråk. Alla elever som tillhör specialskolans målgrupp kan dessutom få fjärrundervisning i svenskt teckenspråk en gång i veckan via Skype.

Nyttan för eleven

Tanken med vår teckenspråksundervisning är att stärka och komplettera den undervisning som eleven får på sin hemskola, så att han eller hon får förutsättningar för att utveckla ännu fler av sina förmågor och nå fler kunskapskrav. Målet är att stärka elevens identitet, teckenspråksutveckling och tvåspråkiga medvetenhet. 

Kontakta rektorn på din specialskola

Teckenspråksundervisning för elever som är döva eller har en hörselnedsättning finns på några av våra specialskolor, men inte på alla. Upplägget kan dessutom variera mellan olika specialskolor. Kontakta därför rektorn på din regionala specialskola för att få veta mer om hur teckenspråksundervisningen ser ut i din region innan du ansöker, eller klicka dig in på specialskolornas egna webbsidor.

Publicerat fredag 7 september 2018

Birgittaskolan Örebro

Roger Holmström

010 473 67 90 Skicka e-post

Kristinaskolan Härnösand

Margareta Wikman

010 473 55 70 Skicka e-post

Manillaskolan Stockholm

Ann-Sofie Montelius

010 473 63 40 Skicka e-post

Vänerskolan Vänersborg

Sabina Islamovic

010 473 62 30 Skicka e-post

Östervångskolan Lund

Ann Holmström

010 473 55 32 Skicka e-post