Illustration av en bärbar dator.

Vanliga frågor om fjärrundervisning

Här kan du som arbetar nära elever som vill och behöver lära sig svenskt teckenspråk få veta mer om hur fjärrundervisning fungerar och få svar på några av dina frågor.

Vilken nytta har fjärrundervisning för eleven?

För elever som är döva eller har en hörselnedsättning är det viktigt att få tillgång till det svenska teckenspråket och till andra barn, unga och vuxna som de kan identifiera sig med. Fjärrundervisning gör det möjligt för dessa elever att få tillgång till ett teckenspråkigt sammanhang – oavsett var i landet de bor.

För många elever kan teckenspråksundervisning och tillgången till en teckenspråkig gemenskap vara nyckeln till

 • en stärkt självbild
 • förbättrade kunskapsresultat
 • en ökad medvetenhet om sin hörselnedsättning.

Att konstant behöva anstränga sig för att höra vad som sägs för att hänga med är utmattande, och många elever som har en hörselnedsättning presterar därför sämre i skolan och har färre fritidsaktiviteter än andra elever. Att få denna möjlighet till kommunikation på svenskt teckenspråk blir en tillgång och frihet för eleven. 

Vilka kan få fjärrundervisning?

Fjärrundervisning i teckenspråk riktar sig till elever i årskurs 1-9 som

 • är döva eller har en hörselnedsättning
 • har syskon som är döva eller har en hörselnedsättning
 • har föräldrar som är döva eller har en hörselnedsättning.

Kostar fjärrundervisning någonting?

Fjärrundervisning i teckenspråk kostar ingenting, varken för eleven eller för er på hemskolan. Däremot behöver hemskolan tillhandahålla

 • en lämplig lokal där eleven kan sitta ostört
 • en dator med bra uppkoppling och webbkamera (se teknisk specifikation i nästa fråga)
 • en handledare som kan vara med eleven under fjärrlektionen.

Hemskolan måste alltid godkänna att eleven deltar i fjärrundervisning. Detta beror bland annat på att fjärrundervisningen i teckenspråk ligger utanför timplanen, vilket innebär att hemskolan kan behöva göra anpassningar i elevens schema för att han eller hon ska kunna delta. Anpassningarna kan vara att eleven får fjärrundervisning på elevens val, innan skolan börjar eller mellan två andra lektioner.

Vilken teknik och studiemiljö behövs?

Svenskt teckenspråk är ett visuellt språk. Därför behövs en stor skärm med bra upplösning. Uppkopplingen måste vara stabil och rummet behöver ha bra belysning. En handledare ska finnas tillgänglig för att finnas som stöd för eleven. Stödet ska anpassas utifrån elevens mognad och ålder. 

Den teknik som ni på hemskolan behöver tillhandahålla är

 • En dator med webbkamera - PC-, Mac- eller Chromebook-dator.
 • Stor skärm med bra upplösning – Vi rekommenderar minst 14 tums skärm. 
 • Internetåtkomst - Datoranslutning via nätverkssladd är att rekommendera, men trådlöst wifi kan fungera om det är stabilt och har tillräckligt bra internetåtkomst. 
 • Avskild datorplats för eleven - En avskild plats för eleven för att ha bra förutsättningar till lärande. 

OBS! Läsplattor som Ipad fungerar men rekommenderas inte då de ofta har alltför liten skärm. 

Vilka tider kan eleven få fjärrundervisning?

Vi erbjuder några lektionspass som eleven kan välja mellan. Tillsammans med er kommer vi överens om vilket lektionspass som passar eleven bäst. Fjärrundervisningen sker oftast under skoltid. I undantagsfall kan vi lägga lektioner innan eller efter skoltid.

Kan eleven få fjärrundervisning i teckenspråk som modersmålsundervisning?

Nej, det är skolhuvudmannens uppgift att erbjuda modersmålsundervisning. Fjärrundervisning i teckenspråk kan vara ett bra komplement till modersmålsundervisning, men vi ger inte betyg i ämnet.

Ger ni betyg i teckenspråk via fjärrundervisning?

Nej, vi ger inte betyg.

Vad är skillnaden på fjärrundervisning och distansundervisning?

Fjärrundervisning och distansundervisning är inte samma sak. I fjärrundervisning är det enda som skiljer eleverna från sin lärare att läraren befinner sig på en annan plats, medan distansundervisning innebär att eleverna och läraren är helt åtskilda – både i tid och rum.

Hittar du inte svar på din fråga?

Om du inte hittar svaret på din fråga här kan du mejla oss på fjarrundervisning@spsm.se.

Publicerat torsdag 25 november 2021